edroga089Samorząd województwa i miasto Rzeszów przeprowadzą wspólnie akcję edukacyjno-informacyjną dotyczącą ochrony przyrody, a w szczególności miejskich drzew. Wycenione zostaną usługi, jakie świadczą mieszkańcom drzewa, a informacja o tym pojawi się na specjalnych tabliczkach. 2 lipca została podpisana w tej sprawie umowa.

 

Wzbogacają powietrze, dbają o jego jakość, dają ochronę przed wiatrem, cień w upalne dni, są wyspami chłodu i wilgoci, a do tego poprawiają estetykę miasta i wpływają na nasze lepsze samopoczucie. To wszystko zapewniają miejskie drzewa, a ich usługi są konkretne i można dokładnie obliczyć ich wartość ekonomiczną.

Celem akcji "Usługi ekosystemowe wybranych drzew miejskich w Rzeszowie” jest zwiększenie świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego, a w szczególności Rzeszowa, na temat rzeczywistej i wymiernej korzyści z obecności drzew w przestrzeni miejskiej oraz świadczonych przez nie usług ekosystemowych.

Cieszę się, że Rzeszów, który przywiązuje taką wagę do zieleni, podejmuje się dodatkowych zadań, które mają uświadamiać naszym mieszkańcom, że dbałość o zieleń jest ważnym elementem architektury, ale stanowi też o jakości życia – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

- Cieszę się, że rozpoczynamy tę akcję. Rozpoczynamy od Rzeszowa, ale mam nadzieję, że po tym pierwszym roku, pilotażowym, akcję będziemy prowadzić w innych miastach, że burmistrzowie i prezydenci będą z nami współpracować, bo chcielibyśmy aby Podkarpacie przodowało w tego typu inicjatywach – mówiła Maria Kurowska, członek zarządu województwa.

Zieleń to najpiękniejszy kolor, w którym najlepiej się wypoczywa, dlatego chcieliśmy podziękować urzędowi marszałkowskiemu za inicjatywę. Dziękuję za to, że chcecie pomagać by Rzeszów był zielony – powiedział prezydent Tadeusz Ferenc.

Do akcji zostało już wytypowanych 10 drzew w różnych częściach Rzeszowa, które zostaną oznakowane specjalnymi tabliczkami. Są to duże, często bardzo stare drzewa o pięknych koronach. Koło ROSiR-u wytypowana jest lipa, w Parku Jedności Polonii z Macierzą buk, platan przy ulicy Zamkowej, topole na bulwarach rzeszowskich.

- Przy każdej ulicy w centrum miasta staraliśmy się jedno drzewo wyznaczyć. Są to najstarsze drzewa w mieście, dostępne dla mieszkańców, blisko ulic. Być może będzie też wyznaczone dodatkowe, 11 drzewo – bez czarny, który został Drzewem Roku i będzie startował w konkursie na Europejskie Drzewo Roku – mówiła Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

- Grozi nam w Polsce „betonoza”, za dużo wycinamy, za dużo betonujemy. Ta akcja ma nas uwrażliwić, że drzewa są niezbędne w naszych przestrzeniach, abyśmy mogli dobrze żyć – podsumowała na zakończenie spotkania Maria Kurowska.

Źródło: UMWR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.