OddychajWarszawo. Fot. R. MotylWarszawianki i warszawiacy mają prawo oddychać czystym powietrzem, dlatego miasto wprowadza systemowe zmiany, które ograniczą smog i emisję gazów cieplarniach. Mniejsza liczba samochodów w centrum stolicy, likwidacja kopciuchów oraz zieleń to fundamenty polityki klimatycznej.

 

– Warszawa dusi się od samochodów. Zmiany klimatyczne i smog to realne zagrożenie, dlatego zadecydowałem o istotnych zmianach w polityce transportowej – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Nasze projekty będziemy wdrażać stopniowo, ale w sposób kompleksowy. Stawką jest walka o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Poszerzenie strefy płatnego parkowania, nowe buspasy oraz strefa czystego transportu wpłyną na lepszą jakość powietrza.

Rozszerzenie i uszczelnienie SPPN
Obecna Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) to ponad 190 km dróg i blisko 30 tysięcy miejsc postojowych. W ciągu trzech lat powiększy się o ponad 125%. Do 2023 r. do SPPN włączonych zostałoby siedem nowych obszarów. Oprócz Woli i Pragi-Północ, gdzie już toczą się konsultacje z mieszkańcami, parkometry mają stanąć:
• na Pradze-Południe i w Porcie Praskim (ok. 36 km dróg, ponad 5600 miejsc);
• w Śródmieściu Południowym, w kolejnych rejonach Mokotowa i na Ochocie (ponad 81 km dróg i ponad 12 500 miejsc postojowych);
• na Mokotowie Południowym (ok. 25 km dróg i 3700 miejsc);
• na Woli, w rejonie ul. Jana Kazimierza (ok. 8 km dróg i ok. 1000 miejsc);
• na Żoliborzu (ok. 53 km dróg i ok. 8700 miejsc).

W sumie nowy obszar SPPN może się powiększyć o ponad 250 km dróg oraz blisko 40 600 miejsc postojowych. Miejsca i ewentualne korekty granic będą omówione z mieszkańcami. Dodatkowo wprowadzone zostaną rozwiązania, które pomogą m.in. ochronić podwórka przed zastawianiem przez przyjezdne auta.

Wzrosną również opłaty za parkowanie. Nowe stawki mogą obowiązywać już od lata przyszłego roku. Pierwsza godzina postoju ma kosztować 3,9 zł, druga 4,6 zł, trzecia 5,5 zł, natomiast czwarta i każda kolejna 3,9 zł. Propozycja bliska jest maksimum, jakie miasta mogą stosować w myśl znowelizowanej Ustawy o drogach publicznych.

– Uważamy, że terenie ścisłego centrum miasta powinny obowiązywać inne zasady. Moja wyjściowa propozycja to nie mniej niż 4,9 złotych za pierwszą godzinę parkowania w Śródmiejskiej Strefie. Będę o tym rozmawiał z Radą m.st. Warszawy i z warszawiakami – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. – Tam parkowanie będzie płatne także w weekendy – dodał.

Kierowcy, którzy dotychczas lekceważyli opłaty za parkowanie odczują zmiany. Wysokość kary wzrośnie radykalnie – do maksymalnej kwoty 250 zł (170 zł, w przypadku uiszczenia opłaty w ciągu siedmiu dni od daty wezwania, 100 zł – w ramach ostrzeżenia przy pierwszym braku ważnego biletu). Od listopada 2019 r. na ulicach Warszawy pojawią się pojazdy wyposażone w system tzw. e-kontroli, co zwiększy efektywność wykrywalności nieopłaconych aut.

Warszawa wprowadza również system tablic elektronicznych, które będą wskazywać liczbę wolnych miejsc na parkingach podziemnych. Obecnie potencjał tych przestrzeni nie jest w pełni wykorzystany.

Strefa Czystego Transportu i kolejne buspasy
– Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu to rozwiązanie w miejscach, gdzie priorytet powinni mieć piesi. Niestety przepisy ustawy nie są doskonałe i nie pozwalają na elastyczność np. w przypadku dostawców. Będziemy apelować do rządu o ich zmianę, by ta strefa odpowiadała realnym potrzebom mieszkańców – zapowiada prezydent stolicy.

Pierwsza warszawska Strefa Czystego Transportu mogłaby objąć ulice Nowy Świat (od al. Jerozolimskich na północ), Krakowskie Przedmieście, a także obszar Starego Miasta zakreślony ulicami: Miodową, Schillera, Bonifraterską, Świętojerską, Franciszkańską, Koźlą, Mostową (do ul. Bugaj), ul. Bugaj aż do Zamku Królewskiego (do wysokości mostu Śląsko-Dąbrowskiego). Miasto podjęło już pierwsze kroki - w przygotowywanym nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego będzie podstawa, która w przyszłości pomoże wytyczyć strefę. Stolica zakupiła też 130 przegubowych autobusów elektrycznych. Wkrótce pojazdy napędzane silnikami diesla znikną z całego Traktu Królewskiego. W I kwartale 2020 r. zostanie zlikwidowany parking autobusowy pod Pałacem Kultury i Nauki.

Nowoczesne „elektryki” będą jeździły także po nowych buspasach. Te w 2020 r. wyznaczone zostaną na ulicach:
• Bitwy Warszawskiej – w obu kierunkach, od ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Grójeckiej;
• Radzymińskiej – kierunek północny, wyjazd z miasta, od ul. Trockiej do Łodygowej;
• Puławskiej – w obu kierunkach, od Doliny Służewieckiej do al. Wilanowskiej;
• Połczyńska-Wolska – od ul. Powstańców Śląskich do al. Prymasa Tysiąclecia;
• Kasprzaka – od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Płockiej (jako rozwiązanie docelowe);
Po otwarciu Południowej Obwodnicy Warszawy przeprowadzimy również analizę dotyczącą możliwości uruchomienia buspasa w al. Sikorskiego, na kierunku północnym, od ul. Świętego Bonifacego do Sobieskiego.

Poszerzy się również oferta parkingów systemu "Parkuj i Jedź". Nowe obiekty powstaną m.in. przy stacjach kolejowych PKP Żerań i PKP Jeziorki. Dodatkowo kolejne parkingi wybudowane zostaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej. Jeszcze w 2019 r. do użytku oddane zostaną obiekty przy stacji kolejowej w Kobyłce, a także w Żyrardowie – na ul. Kolejowej i na pl. Piłsudskiego.

Warszawa inwestuje w zieleń
Trwa zalesianie części nieużytków, które latem otrzymały Lasy-Miejskie Warszawa (tereny lasów powiększyły się o ponad 50 ha). Tylko w 2019 r. w stolicy zasadzonych zostanie ponad 115 tysięcy drzew. Jeszcze w tym roku przy 20 dużych warszawskich arteriach pojawi się blisko 850 drzew. Te sadzone będą m.in. na ulicach Broniewskiego (31 drzew), Jagiellońskiej (135 drzew), Marszałkowskiej (51 drzew), Wiertniczej (45 drzew), a także przy al. Jana Pawła II (51 drzew) oraz al. „Solidarności” (25 drzew).

Powstaną również nowe zieleńce, parklety i ogrody deszczowe. W latach 2019-2020 pojawią się m.in. przy ul. Kępnej-Jagiellońskiej, przy ul. Dąbrowszczaków, na podwórkach przy ul. Strzeleckiej-Środkowej-Konopackiej-Stalowej, a także plaży Romantyczna. Dodatkowo, do końca 2019 r. zakończymy modernizację parku Żeromskiego, a w 2020 r. – zmodernizowane zostanie przedpole Reduty Wolskiej.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.