sound 1781570 960 720Opublikowane w zeszłym roku „Wytyczne WHO w sprawie hałasu w środowisku dla regionu europejskiego” stanowią niezbity dowód na to, że hałas jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dobrego samopoczucia w regionie europejskim.

 

Dokument ten określa poziomy, przy których hałas ma znaczący wpływ na zdrowie i zaleca działania mające na celu zmniejszenie narażenia na hałas. Po raz pierwszy zastosowano kompleksowe i rygorystyczne ramy metodologiczne w celu opracowania zaleceń.

- Zanieczyszczenie hałasem w naszych miastach i miasteczkach wzrasta, co negatywnie wpływa na życie wielu obywateli Europy. Nadmierny hałas jest nie tylko uciążliwością, ale stanowi zagrożenie dla zdrowia, przyczyniając się na przykład do chorób układu krążenia. Aby chronić nasze zdrowie, musimy działać w odniesieniu do wielu źródeł zanieczyszczenia hałasem - od pojazdów silnikowych po głośne kluby nocne i koncerty - aby chronić nasze zdrowie - mówiła dr Zsuzsanna Jakab, dyrektor regionalny WHO na Europę. - Nowe wytyczne WHO określają poziomy narażenia na hałas, których nie należy przekraczać, aby zminimalizować niekorzystne skutki dla zdrowia, a my wzywamy decydentów europejskich do dobrego wykorzystania tych wytycznych z korzyścią dla wszystkich Europejczyków.

W porównaniu z poprzednimi wytycznymi WHO dotyczącymi hałasu, ostatnia wersja zawiera pięć istotnych zmian:
- silniejsze dowody na sercowo-naczyniowe i metaboliczne skutki hałasu w środowisku;
- włączenie nowych źródeł hałasu, a mianowicie hałasu turbin wiatrowych i hałasu rekreacyjnego, oprócz hałasu z transportu (lotniczego, kolejowego i drogowego);
- stosowanie znormalizowanego podejścia do oceny dowodów;
- systematyczny przegląd dowodów, określający związek między narażeniem na hałas a ryzykiem niekorzystnych skutków zdrowotnych;
- stosowanie długoterminowych średnich wskaźników narażenia na hałas w celu lepszego przewidywania niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Nowe wytyczne, skierowane do decydentów i ekspertów technicznych, mają na celu wspieranie procesu stanowienia prawa i kształtowania polityki na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

- Chociaż wytyczne koncentrują się na regionie europejskim, mają one również znaczenie globalne - dodała dr Jakab. Wiele dowodów leżących u podstaw tych zaleceń pochodzi nie tylko z badań nad wpływem hałasu w Europie, ale również z badań w innych częściach świata, głównie w Ameryce, Azji i Australii.

Ponadto w wytycznych podkreślono luki w danych, którymi należy się zająć w przyszłych badaniach.

Proces opracowywania aktualnych wytycznych został przeprowadzony przez dwie niezależne grupy ekspertów ze środowiska akustycznego, którzy zastosowali nową, rygorystyczną, opartą na dowodach metodologię. Podstawą wytycznych jest osiem recenzowanych systematycznych przeglądów literatury fachowej, uwzględniających istotne badania od czasu opublikowania w 2009 r. wytycznych WHO w sprawie hałasu nocnego dla Europy. Przeglądy systematyczne opierały się na kilku wynikach zdrowotnych: skutkach sercowo-naczyniowych i metabolicznych, dokuczliwości, wpływie na sen, upośledzeniu funkcji poznawczych, upośledzeniu słuchu i szumach usznych, niekorzystnym wpływie na urodzenie, jakości życia, zdrowiu psychicznym i dobrym samopoczuciu, a także na skuteczności działań interwencyjnych mających na celu zmniejszenie narażenia na hałas i negatywnych skutków zdrowotnych.

- Wytyczne te zostały opracowane w oparciu o coraz większą ilość dowodów w dziedzinie badań nad hałasem w środowisku - podsumował profesor Stephen Stansfeld, przewodniczący grupy ds. opracowania wytycznych. - Ich celem jest wspieranie polityki zdrowia publicznego, która będzie chronić społeczności przed niekorzystnymi skutkami hałasu, jak również stymulowanie dalszych badań nad skutkami zdrowotnymi różnych rodzajów hałasu.

Environmental Noise Guidelines – executive summary

Źródło: WHO

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.