pk10 września w Krakowie rozpocznie się dziesiąta już edycja seminarium WIBROSZYN, czyli "Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach - diagnostyka i zapobieganie". Organizatorem wydarzenia jest Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej.

Seminarium adresowane jest do osób, które zajmują się zarządzaniem transportem szynowym,  projektowaniem, budową i eksploatacją tras kolejowych, tramwajowych i metra, a także ochroną środowiska w terenie zabudowanym.

Celem seminarium jest przybliżenie słuchaczom aktualnych zagadnień dotyczących:
- prawnych i technicznych aspektów ochrony środowiska przed hałasem i drganiami, z uwzględnieniem procedur stosowanych w przypadku projektowania i realizacji inwestycji w zakresie transportu szynowego,
- metod pomiarów i diagnostyki hałasu i drgań,
- czynników wpływających na poziom hałasu i drgań,
- sposobów ochrony budynków i ludzi w budynkach przed nadmiernym oddziaływaniem hałasu i drgań, w tym projektowania nowoczesnych nawierzchni szynowych z zastosowaniem rozwiązań wibroizolacyjnych.

Przewidziane są także prezentacje firm oferujących nowoczesne rozwiązania techniczne.

Przedstawienie w przystępny sposób powyższych zagadnień ma umożliwić słuchaczom praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy: uświadomienie skali i znaczenia rozważanych wpływów oraz konieczności stosowania odpowiednich procedur i rozwiązań konstrukcyjnych, ocenę możliwości przeciwdziałania tym wpływom, formułowanie wymagań (w tym przetargowych) w stosunku do opracowań specjalistycznych, wreszcie podejmowanie decyzji formalnych w tym zakresie.

Ponieważ jest to już dziesiąta, jubileuszowa edycja, podczas seminarium nie może zabraknąć podsumowań. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła dokona przeglądu wybranych zagadnień problematyki drgań generowanych przez transport szynowy, które w latach 2006-2015 były prezentowane na seminariach "Wibroszyn". Drugiego dnia obrad (11 września) dr inż. Janusz Bohatkiewicz podsumuje, jakie tematy związane z ochroną środowiska przed hałasem omówiono w trakcie dziewięciu poprzednich spotkań.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w seminarium.

Więcej informacji na stronie: http://www.imb.wil.pk.edu.pl/

Patronem medialnym wydarzenia jest portal edroga.pl. Ramowy program X seminarium w załączniku poniżej.

Załączniki:
Pobierz (RAMOWY PROGRAM X SEMINARIUM.pdf)RAMOWY PROGRAM X SEMINARIUM.pdf[ ]53 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.