edroga1164 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przewidująca przystosowanie największych dworców autobusowych w kraju do udzielania pomocy niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Nowelizacja wdraża rozporządzenie unijne nr 181 z 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Obowiązuje ono od 1 marca 2013 r. i dotyczy regularnych przewozów na trasach dłuższych niż 250 km.

Terminalami, na których niepełnosprawni będą mogli liczyć na pomoc, mają być znajdujące się w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców dworce, których właścicielem lub większościowym współwłaścicielem są samorządy i z których rocznie odjeżdża ponad pół miliona pasażerów.
Pieniądze na ich dostosowanie mają pochodzić z opłat pobieranych przez samorządy od operatorów terminali i przewoźników. Maksymalna opłata za jedno zatrzymanie autobusu na dworcu ma wynosić 2 zł. Pozostałe dworce też mogą wprowadzić pomoc dla niepełnosprawnych, ale koszty niezbędnych zmian poniosą ich właściciele.  

Nowelizacja przewiduje, że za nieprzestrzeganie rozporządzenia mają grozić kary pieniężne do 30 tys. zł. Mają być one nakładane w postępowaniach wszczynanych zarówno na wniosek poszkodowanego pasażera, jak i w postępowaniach inicjowanych z urzędu.

Nowe przepisy weszły w życie 4 kwietnia 2015 r., z wyjątkiem zmian w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Dz.U. 2015 poz. 390

Źródło: Sejm RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.