edroga948Polski rynek leasingu w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamiczne, odnotowując dwucyfrowe tempo wzrostu. W ubiegłym roku wartość sfinansowanych transakcji wyniosła 67,8 mld złotych. W 2018 roku spodziewany jest dalszy wzrost o ponad 20 proc., do poziomu 83 miliardów złotych.

 

Łączna wartość aktywów będących w użytkowaniu przedsiębiorców lub finansowanych przez branżę leasingową w połowie 2018 roku wyniosła 137 miliardów złotych.

– Największy udział w rynku leasingu mają samochody lekkie – osobowe oraz dostawcze do 3,5 tony – służące przedsiębiorcom w działalności gospodarczej. Po trzech kwartałach 2018 roku segment ten stanowił 46 proc. całego rynku – powiedział serwisowi eNewsroom Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu – Szacuje się, że wartość sfinansowanych transakcji w tym zakresie wyniesie pod koniec roku ok. 40 miliardów złotych. Oznacza to przyrost rok do roku na poziomie 30 proc. To porównywalne tempo do tego, jakie obserwowano w ubiegłych latach. Pozostałe segmenty rynku to ciężkie środki transportu drogowego – m.in. ciągniki siodłowe oraz naczepy i przyczepy, a także maszyny i urządzenia. Największy udział mają maszyny rolnicze, budowlane, również sprzęt medyczny oraz urządzenia wykorzystywane do produkcji metalu, tworzyw sztucznych i wózki widłowe. Rynek nieruchomości stanowi niewielki procent całej branży leasingowej. Na początku lat 2000 było to ok. 10 proc., obecnie poziom ten spadł do 1 proc. Niewielki jest też udział świadczeń na rzecz podmiotów publicznych – ocenił Sugajski.

Źródło: eNewsroom

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.