moneyNa kolejnym październikowym posiedzeniu (23-24 października) Sejm zajmie się m.in. utworzeniem Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu na lokalne inwestycje infrastrukturalne trafi 36 mld zł.

 

Rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych realizuje obietnicę z tzw. pierwszej piątki Morawieckiego. FDS, jako fundusz celowy, ma być narzędziem do finansowania budowy, remontów i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Na wsparcie finansowe będą też mogły liczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Projekt wskazuje precyzyjnie pochodzenie środków Funduszu. Będzie to m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet państwa i wpłaty spółek Skarbu Państwa.

W 2019 r. Fundusz ma mieć do dyspozycji 6 mld zł, a do 2028 r. łącznie będzie to 36 mld zł. Projekt przewiduje, że podstawową formą ubiegania się o przyznanie dofinansowania będą konkursy. Wysokość dofinansowania ma zależeć od dochodów własnych samorządu - zgodnie z projektem może sięgać do 80 proc. kosztów realizacji zadania powiatowego lub gminnego.

Przyjęte przez rząd zasady zakładają, że wysokość dofinansowania zadania może sięgnąć 30 mln zł, a z Funduszu będzie można dofinansowywać także zadania wieloletnie. Podczas najbliższego posiedzenia Izby wstępnie zaplanowane jest drugie czytanie tego projektu - sprawozdanie ma przygotować Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Źródło: CIS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.