doodle 1388117 960 720Urzędy ochrony konsumentów oraz Komisja Europejska wezwały Volkswagena do zakończenia naprawy wszystkich samochodów w związku ze skandalem emisyjnym.

Jest to część skoordynowanych działań, które mają zagwarantować, że grupa Volkswagen przestrzega praw ochrony konsumentów w następstwie dieselgate oraz aktywnie podejmuje działania w stosunku do zainteresowanych konsumentów. Urzędy ochrony konsumentów w UE nadal otrzymują informacje świadczące o tym, że wiele samochodów, których dotyczył skandal, nie zostało jeszcze naprawionych.

Po rozmowach z komisarz Věrą Jourovą w 2016 r. Volkswagen zobowiązał się, że wszystkie samochody, których dotyczył skandal, zostaną naprawione do jesieni 2017 r. 7 września urzędy ochrony konsumentów w UE, pod przewodnictwem holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków, wezwały Volkswagena do potwierdzenia, w terminie jednego miesiąca, że plan ten zostanie zrealizowany. Żądają one pełnej przejrzystości tego procesu oraz szczegółowych danych w odniesieniu do tego, co zostało już osiągnięte, a co pozostaje do zrobienia. Volkswagen powinien zagwarantować rozwiązanie wszelkich potencjalnych problemów zaistniałych po dokonaniu napraw, Komisja zażądała bowiem, aby wszystkie samochody Volkswagena, których dotyczył skandal, zostały doprowadzone do pełnej zgodności z zasadami homologacji tego typu pojazdów.

Komisarz Věra Jourová powiedziała: - Cieszę się, że urzędy ochrony konsumentów, jako organy wykonujące prawo UE, przyjmują wspólny front wobec Volkswagena i naciskają na wypełnienie naszych żądań - powiedziała komisarz Věra Jourová. - Działając wspólnie, urzędy ochrony konsumentów są w stanie zagwarantować przestrzeganie prawa ochrony konsumentów w całej Unii. Ma to szczególne znaczenie w przypadku problemów ogólnoeuropejskich, takich jak sprawa Volkswagena, która dotyczy ponad 8 mln konsumentów w różnych państwach członkowskich.

Organy ochrony konsumenta oczekują, że Volkswagen jak najszybciej poinformuje poszczególnych konsumentów o naprawie. Volkswagen powinien dostarczyć konsumentom wystarczających informacji, które pozwolą im podjąć przemyślaną decyzję. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych informacje te powinny obejmować następujące kwestie:

- precyzyjne i jasne powody, dlaczego samochód musi zostać poddany naprawie;
- co obejmuje naprawa;
- co konsument musi zrobić, aby jego samochód został naprawiony;
- co może się stać lub co się stanie, jeżeli konsument nie odda samochodu do naprawy;
- w jakich państwach członkowskich samochody, które nie zostały naprawione, przestaną być zdatne do ruchu drogowego oraz kiedy to nastąpi.

Jeśli chodzi o konsumentów, którzy kupili swoje samochody bez pośrednictwa salonów Volkswagena lub serwisują je poza autoryzowanym serwisem (np. samochody używane, samochody zakupione bezpośrednio od importerów), Volkswagen powinien dołożyć starań, aby poinformować o naprawach tych właścicieli samochodów.

Chociaż odpowiedzialność za zapewnienie zgodności spoczywa na producentach, na mocy dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji to sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady w chwili dostawy towaru. Organy ochrony konsumentów wzywają Volkswagena do wykorzystania wszelkich możliwych środków w celu ułatwienia pracy salonom samochodowym.

Jeżeli akcja serwisowa potrwa dłużej niż do jesieni 2017 roku, Volkswagen powinien zobowiązać się do przedłużenia okresu darmowych napraw oprogramowania tak długo, jak jest to konieczne, w celu wypełnienia swoich obowiązków i zapewnienia zgodności wszystkich samochodów z prawem konsumenckim UE.

Źródło: KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.