Niepodległości 185poEfekty obowiązywania uchwały krajobrazowej już od roku możemy zaobserwować na ulicach Sopotu. Zniknęło wiele reklam, a kolejne są albo w trakcie demontażu albo dostosowania. Nowe reklamy mogą powstawać tylko i wyłącznie w zgodzie z zapisami uchwały krajobrazowej dla Sopotu.

 

7 czerwca br. minął termin na dostosowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy do zapisów uchwały Nr XXXIX/521/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, tzw. uchwały krajobrazowej dla miasta Sopotu.

Niepodleglosci185- Daliśmy mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Sopocie, rok czasu, aby zapoznali się z zasadami i się do nich dostosowali. Sopot jest wyjątkowy i nie możemy pozwolić, aby ktoś z chęci czystego zysku, przesłaniał piękno naszego miasta, nieestetycznymi reklamami. Unikatowy krajobraz miasta, chroniony jest wpisem do rejestru zabytków obejmującym teren niemalże całego Sopotu. Zadbane i zrewitalizowane kamienice, piękne witraże i wielobarwne ogrody – to wyróżnik pięknego i prestiżowego miasta, jakim jest Sopot – przyznaje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

W przestrzeni miasta rozpoczęła się już kontrola reklam, a jej efekty powoli stają się widoczne dla mieszkańców i gości. Wszelkie niezgodne z uchwałą krajobrazową dla Sopotu reklamy, będą usuwane zgodnie z obowiązującą procedurą. W marcu tego roku zostało rozesłane pismo do Wspólnot Mieszkaniowych w Sopocie, przypominające o konieczności dostosowania reklam do uchwały krajobrazowej. Od 7 czerwca br. Gmina Miasta Sopotu ma możliwość wymierzania kar pieniężnych dla osób, które nie dopełniły obowiązku dostosowania reklam już istniejących, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy.

- W celu lepszego zrozumienia zapisów uchwały krajobrazowej zachęcamy do zapoznania się z „Katalogiem dobrych praktyk dla Sopotu", którego celem jest wyjaśnienie procedur dotyczących umieszczania reklam w Sopocie. „Katalog dobrych praktyk dla Sopotu" w sposób skrócony wyjaśnia zapisy uchwały krajobrazowej dla Sopotu oraz prezentuje ogólne standardy dla umieszczania reklam w mieście. Znajdziemy w nim szereg praktycznych informacji, m.in. w którym obszarze miasta dozwolone są dane rodzaje reklam – wyjaśnia Małgorzata Całka z Biura Konserwatora Zabytków.

Istotne jest, aby reklamy powstające w kurorcie harmonizowały z istniejącą zabudową miejską i stały się jej spójną częścią. Sopot słynie z pięknych zabytkowych obiektów, które należy eksponować, dlatego też nie wskazane jest przesłanianie ich, przede wszystkim przez wielkoformatowe i kolorystycznie niekorespondujące z przestrzenią miejską reklamy.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.