contentmap_plugin

Inowrocław 1Trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia dużych prac budowlanych przydrugim etapie obwodnicy Inowrocławia. Firma „Kobylarnia”, odpowiedzialna za to zadanie, opracowała projekt budowlany i złożyła wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Trwają już roboty przygotowawcze w terenie.

 

Obwodnica Inowrocławia, oprócz budowy trasy ekspresowej S5, to największe zadanie realizowane na drogach województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 2014-2017 w ramach pierwszego etapu powstał odcinek o długości 19 kilometrów omijający miasto od strony wschodniej. Teraz powstaje 5-kilometrowy odcinek od strony północnej. Jego zadaniem jest wyprowadzenie tranzytu korzystającego z drogi krajowej nr 25, komunikującej m.in. Bydgoszcz, Konin i Kalisz.

Umowa z GDDKiA na budowę drugiego etapu obwodnicy została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tego zadania, ponieważ wcześniej nasza firma działająca w grupie Mirbud była zaangażowana również w budowę pierwszego etapu tej trasy – wyjaśnia prezes spółki „Kobylarnia”, Andrzej Ładyński. – Z początkiem lutego zakończyliśmy prace projektowe i złożyliśmy wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Nie ukrywam, że liczymy na jego szybkie rozpatrzenie.

Skrócenie procedur administracyjnych ma istotny wpływ na możliwości dynamicznego rozwoju polskich firm budowlanych. By nie tracić czasu, rozpoczęto szereg robót przygotowawczych m.in. niezbędne wycinki oraz wywożenie nadmiaru humusu.

Inowrocław 2Inowrocław 3

 

 

 

 

 

 

 

Na trasie obwodnicy przebadano wszystkie stanowiska archeologiczne i przejęto już wszystkie grunty pod inwestycję. W ramach zadania zakłada się budowę 1 węzła drogowego („Sławęcinek”), pięciu obiektów inżynierskich (dwa wiadukty nad liniami kolejowym i trzy wiadukty drogowe), a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, oświetlenia, odwodnienia, budowę chodników i zatok autobusowych.

Źródło: Kobylarnia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.