edroga041Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w piśmie do GDDKiA zwróciła uwagę na wysokie wymagania stawiane projektantom, dotyczące doświadczenia w wykonaniu usług projektowych. Zdaniem Izby częstą i nieprawidłową praktyką zamawiających jest formułowanie warunków doświadczenia o parametrach zbliżonych do inwestycji będącej przedmiotem przetargu.

Tymczasem, twierdzi OIGD, projektant, który zaprojektował 5 km drogi o danej klasie technicznej, potrafi również zrobić to dla 10 km takiej samej drogi. Podobna sytuacja dotyczy innych specjalistów biorących udział w opracowaniu projektu. Wygórowane warunki w dużym stopniu ograniczają możliwość startowania w przetargach małym i średnim firmom projektowym.

OIGD rekomenduje, aby wymagania dla firm i ich personelu formułować wg czterech zaleceń: nie więcej niż 50 proc. przewidywanej wielkości inwestycji, dla której prowadzone jest postępowanie, doświadczenia w wykonaniu usługi o podobnej złożoności technicznej bez uwzględniania kategorii lub klasy drogi, doświadczenia w wykonaniu usługi o podobnej złożoności formalnej, i w końcu braku wymagań dotyczących wartości wcześniej zrealizowanych prac.

Pozwoli to na otrzymywanie odpowiedniej liczby konkurencyjnych ofert składanych przez firmy, które posiadają stosowne doświadczenie.

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.