edroga617Na posiedzeniu Sejmu (23 września) odbyło się tzw. drugie czytanie bis poselskiego projektu nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

Wnioskodawcy proponowali pierwotnie, by pierwszeństwo mieli nie tylko piesi na pasach, ale także osoby wchodzące na przejście. Jednocześnie projekt zobowiązywał kierowców zbliżających się do pasów do ustąpienia pierwszeństwa nie tylko pieszym znajdującym się na przejściu, ale także osobom oczekującym bezpośrednio przed nim na możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni.

Obecnie osoba na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, a z drugiej strony ma zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na pasy. Projekt wpłynął do Sejmu 17 września 2013 r. z inicjatywy grupy posłów PO.

Po prawie dwóch latach, 21 lipca br., komisja przyjęła projekt z poprawkami. Rozszerzono ustawową definicję ustąpienia pierwszeństwa – będzie nim także powstrzymanie się od ruchu, jeśli mógłby on zmusić pieszego korzystającego z przejścia dla pieszych do powstrzymania się od wejścia na nie. Został też doprecyzowany przepis dotyczący zasad ruchu pieszych. Będą oni musieli zachować szczególną ostrożność już w momencie oczekiwania na możliwość wejścia na przejście dla pieszych.

Piesi znajdujący się na pasach będą mieli – jak dotąd – pierwszeństwo przed pojazdem. Natomiast osoby oczekujące na możliwość wejścia na przejście będą miały pierwszeństwo przed pojazdami, z wyjątkiem tramwajów. Komisja zaproponowała także zobowiązanie pieszych, by przed wejściem na przejście musieli zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje im pierwszeństwa.
 Motorniczy tramwajów będą mieli obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym znajdującym się na pasach, ale już nie oczekującym na możliwość wejścia na nie.

Zaproponowano, aby terminem wejścia w życie nowelizacji był 1 stycznia 2017 r.

Źródło: Sejm RP

projekt ustawy

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.