edroga010Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szykuje się do zmiany rozporządzenia o warunkach technicznych dla dróg publicznych. Postępują także prace nad standaryzacją obiektów mostowych.

Resort przygotował przetarg na wykonanie opracowania pt. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych”. Na początek zaprosiło zainteresowanych do składania propozycji cen za wykonanie zamówienia. Szacowaną wartość zamówienia należało przesłać do końca sierpnia br.

Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do przeanalizowania przynajmniej 40 projektów na drogach różnych kategorii i różnych klas technicznych w kontekście: kosztów realizacji, ich funkcjonalności i wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ma przy tym zwracać uwagę na takie elementy jak: szerokość pasa drogowego, w tym rozmiar terenu przeznaczonego na skrzyżowania i węzły, liczba jezdni i pasów ruchu na jezdni, szerokość pasów ruchu, szerokości i rodzajów konstrukcji nawierzchni poboczy, szerokości chodnika i dróg dla rowerów, pochylenia poprzeczne i podłużne itp. Spodziewanym efektem tak szeroko zakrojonej analizy ma być odpowiedź na pytania jak rozwiązania projektowe wpłynęły na koszt realizacji inwestycji drogowych oraz czy możliwe i uzasadnione jest ich zoptymalizowanie w kontekście racjonalizacji tych kosztów, przy zachowaniu funkcjonalności drogi i niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca na podstawie tej analizy, a także wiedzy z literatury i doświadczeń praktycznych, będzie następnie miał zaproponować optymalizację rozwiązań projektowych w celu racjonalizacji kosztów realizacji inwestycji drogowych. Służyć temu będzie nowa struktura wymagań technicznych w drogownictwie, uwzględniająca m.in. zmianę aktów prawnych powszechnie obowiązujących (jak np. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) i tych o charakterze rekomendacji: wytycznych, katalogów typowych rozwiązań, podręczników dobrych praktyk, instrukcji itp. – rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu. Wykonawca ma również opracować cały zestaw tych dokumentów technicznych.

Dlaczego potrzebne są zmiany?

Podstawowe rozporządzenia pochodzą z końca XX wieku i już odstają od najnowszej wiedzy i doświadczenia inżynierskiego. Jednym z niekorzystnych tego efektów jest wzrastająca z roku na rok liczba wniosków o wyrażenie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, co może świadczyć o postępującym procesie dezaktualizacji wymagań w nich zawartych.

Resort infrastruktury zwraca też uwagę, że po realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz po zakończeniu kolejnej perspektywy finansowej UE główny nacisk zostanie położony na rozbudowę i przebudowę, a także na eksploatację i utrzymanie dróg już wybudowanych. Oczekuje zatem istotnego rozwinięcia wymagań technicznych w tym kierunku.

Katalog mostowy

Natomiast do 7 września można było przesyłać oferty w postępowaniu na wykonanie opracowania pt. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów” wraz z raportem z analiz niezbędnych do jego opracowania.

W ubiegłym roku Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych rekomendował Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa opracowanie m.in. katalogu typowych projektów konstrukcji mostowych oraz katalogu typowych projektów detali mostowych. Ujednolicenie rodzajów konstrukcji i wyposażenia obiektów jest, zdaniem resortu niezbędne ze względów ekonomicznych, funkcjonalnych i środowiskowych. Obecnie brakuje powszechnie obowiązujących bądź zalecanych do stosowania standardów w tym zakresie, co powoduje, że przy realizacji obiektów mostowych na drogach publicznych stosowane są niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne, efektowne wizualnie, lecz charakteryzujące się wysokimi kosztami realizacji. Ponadto, brak regulacji w zakresie typowych elementów i systemów konstrukcji powoduje, że w ciągu jednej drogi publicznej stosowane są często różnorodne rozwiązania, generujące wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania drogowych obiektów mostowych i przepustów.

Katalog, po przeprowadzeniu konsultacji, ma być rekomendowany do stosowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa na wszystkich drogach publicznych.

Źródło: PKD

Komentarze  
Andrzej
0 #1 Andrzej 2017-09-12 13:37
Ciekawe..A teraz pytanie: wg jakich przepisow bedzie ta "weryfikacja"? Przeciez trzeba sie bedzie odniesc do obowiazujacego prawa czyli do tzw Normatywu.Idac dalej tym tropem trzeba sobie postawic pytanie:czy obecnie obowiazujace przepisy projektowe -a wiec prawo- sa dobre czy zle.Jak dobre to oczywiscie szafa gra.Ale co dzieje sie w przypadku gdy przepisy sa ZLE?? Toz nie jest zadna tajemnica-przynajmniej dla czesci bardziej oswieconych kolegow-inyznierow- ze obowiazujace w Polsce przepisy projektowe to dziurawy merytorycznie gniot.I jak wtedy wyglada sytuacja? Ano nieco mniej cekawie bo ci tzw "weryfikatorzy" beda -bo tak musza i to bez wzgledu na stan przez nich posiadanej wiedzy badz niewiedzy-odnosic sie do obowiaujacego prawa zgodnie z zasada "dura lex, sed lex".I co na to szanowne Ministerstwo? Jak to ugryzc? Wniosek jest jeden: ten pomysl to kolejny sposob na wywalanie w bloto publicznych pieniedzy pod przykrywka "dbalosci i interes pobliczny".Moze szanowne Ministerstwo zajmie sie w koncu pracami nad solidnym Normatywem a nie buduje dom od dachu nie majac fundamentow.Tylko ze to jest szczekanie psa bo ta karawana i tak pojdzie dalej.Chocby miala sie zakopac w blocie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.