edroga280Branża budowlana oczekuje jasnego planowania i większej pewności w zakresie wydatkowania środków i planowania projektów. Chce także być brana pod uwagę jeśli chodzi o warunki kontraktowe, podział ryzyk i waloryzację kontraktów.

 

Tematy te są poruszane, jednak wciąż brakuje przekonania strony rządowej o powadze tego problemu. To realne trudności, z którymi musimy się już teraz uporać. Należy podjąć tę inicjatywę, rozważyć wypracowywane z branżą propozycje i wprowadzi je do zapisów umownych i realizowanych kontraktów.

– Oprócz tego należy wprowadzić je przede wszystkim do praktyk. Ważne jest zrozumienie po dwóch stronach oraz jasno określona rola i niezależność inżynierów kontraktowych – powiedział Wojciech Trojanowski, wiceprezydent Pracodawców RP, członek zarządu Strabag – Chodzi również o to, aby istniała możliwość budowania infrastruktury w innych modelach. Już wkrótce środki unijne, które dotychczas były na to przeznaczone, będą znacznie mniejsze. W Polsce nadal potrzeba ogromnych inwestycji. Krótkowzroczne podejście, bez świadomości wspólnego interesu, utrudni realizowanie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Musi być ono obecne w każdym modelu kontraktów i w przyszłości realizowane przez wszystkich – podkreślił Trojanowski.

Źródło: eNewsroom

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.