umowaPowołany niedawno Komitetu Projektowy Polskiego Kongresu Drogowego tworzy zasady i wzorzec zasad umowy projektowej dla kontraktów typu "Projektuj i buduj". Opracowane dokumenty są propozycją dobrowolnego uregulowania relacji między Generalnym Wykonawcą a Projektantem na etapie przygotowania oferty i realizacji kontraktu.

 

System "Zaprojektuj i buduj" staje się w obecnej perspektywie budżetowej podstawową formą realizacji inwestycji drogowych. Jak wynika z doświadczeń uczestników rynku, Zamawiający stosuje go nawet wtedy gdy ma wykonane wcześniej projekty - mówi się wówczas o "optymalizacji" dokumentacji projektowej. W takim systemie rolę zamawiającego prace projektowe pełni firma wykonawcza, która składa ofertę w postępowaniu przetargowym. Oznacza to również, że w relacjach między tymi podmiotami rynkowymi mogę pojawiać się konflikty i napięcia, stąd w środowisku projektantów pojawiła się potrzeba opracowania wzoru porozumienia oraz zasad umowy na projektowanie .

Polski Kongres Drogowy zwraca się do wszystkich stron takich umów o zgłaszanie uwag do zaproponowanego wzorca. Członkowie Komitetu Projektowego zadeklarowali, że chętnie wysłuchają wszystkich sugestii i uwag do zaprezentowanych dokumentów. 
 
Źródło: PKD
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.