spadekPogorszyły się nastroje w firmach mikro, małych i średnich w Polsce. Przedsiębiorcy gorzej podsumowują ostatnie trzy miesiące, zwłaszcza jeśli chodzi o kondycję krajowej gospodarki. Drugi kwartał przynosi też obniżenie aktywności inwestycyjnej – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od 2009 roku, co kwartał, bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce.

 

Aktualnie aż 29 proc. reprezentantów mikro, małych i średnich firm jest zdania, że miniony kwartał przyniósł pogorszenie sytuacji ekonomicznej Polski. Informują o tym przede wszystkim usługodawcy i firmy handlowe. Dodatkowo skurczyła się o ponad 10 pkt. proc. grupa przedsiębiorców zakładających poprawę kondycji ekonomicznej własnej firmy jeszcze w tym kwartale. Obecnie liczy na poprawę koniunktury w przedsiębiorstwie 23,4 proc. badanych, a w minionym kwartale było to ponad 34 proc.

- Z naszego raportu wynika, że przedsiębiorcy sektora MŚP nie mają powodów do zadowolenia. Badani informują o rosnących barierach w prowadzeniu działalności, chodzi m.in. o JPK, którego obsługa generuje rzeczywiste koszty i jest czasochłonna, wprowadzanie split payment, które docelowo całkowicie ograniczy firmom dostęp do pieniędzy z VAT i może negatywnie wpłynąć na płynność finansową, ograniczenie handlu w niedzielę. Problemem dla firm jest też wprowadzone od 25 maja RODO, którego wdrożenie oznacza nowe koszty i wzrost ryzyk, również finansowych prowadzonego biznesu. Przedsiębiorcy informują też o rosnących obciążeniach fiskalnych, braku pracowników i presji na wyższe płace - mówi Izabella Młynarczyk, analityk Instytutu Keralla Research. – Czynniki te w sposób istotny wpływają na przedsiębiorców i finalnie przekładają się na wzrost niepokoju o przyszłość i spadek nastrojów oraz hamowanie wydatków na inwestycje.

Z badania Keralla Research wynika też, że zmalała skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w drugim kwartale. Dotyczą one m.in.: uruchomienia platformy e-commerce, inwestowania w nieruchomości oraz wydatków na oprogramowanie. Jedynym obszarem, w który badani nadal są skłonni inwestować, jest obszar pracowniczy i zatrudnianie nowych osób.

Źródło: Keralla Research

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.