na grunwaldzie straznicy miejscy interweniowali w zwiazku z zanieczyszczaniem jezdni przez samochody wyjezdzajace z placow budowypic110Na poznańskim Grunwaldzie strażnicy miejscy interweniowali w związku z zanieczyszczaniem jezdni przez samochody wyjeżdżające z placów budowy. Kary w postaci mandatów poskutkowały - ulice zostały posprzątane.

 

Prace budowlane prowadzone są niemal w każdej części miasta. Nad przestrzeganiem porządku i czystości wokół tych terenów czuwają strażnicy rejonowi. W ubiegłym roku funkcjonariusze ci przeprowadzili 2467 kontroli 144 placów budowy i terenów do nich przylegających. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały nałożeniem 139 mandatów.

Na samym tylko Grunwaldzie budowy są przy ulicach: Jawornickiej, Łubieńskiej, Palacza, Bełchatowskiej, Bułgarskiej, Rembertowskiej, Świerzawskiej, Wykopy czy Dmowskiego. Pojazdy ciężarowe wyjeżdżając z placów budowy na jezdnię zanieczyszczają ją ziemią, a padający deszcz robi z tego błotnistą papkę. Błoto na jezdni jest nieestetyczne iprzede wszystkim niebezpieczne. W takich warunkach zatrzymanie pojazdu może okazać się dużym problemem.

Strażnicy rejonowi z Grunwaldu interweniowali na budowach przy ulicach: Jawornickiej i Bułgarskiej. Wręczono mandaty, a efekt był niemalże natychmiastowy - zarządzono sprzątanie.

Błoto usunięto ręcznie i mechanicznie, a w niektórych miejscach jezdnia została umyta. Obowiązkiem każdego kierownika budowy jest zadbać o czystość drogi publicznej - zaniechanie w tym zakresie mogą skutkować mandatem.

Obowiązujące przepisy
Często inwestorzy nie stosują obowiązkowych myjni przy wyjeździe z budowy, co powoduje spore uciążliwości dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przepisy ustawy Kodeks Wykroczeń zabraniają takich praktyk:

art. 91
- Kto zanieczyszcza drogę publiczną (...) podlega karze grzywny do 1500 zł.
Dla strażnika przepis ten jest objęty taryfikatorem w wysokości od 50 do 200 zł.

Jeżeli po zanieczyszczeniu nie oczyści drogi, to można zastosować kolejny przepis:
art. 101
- Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych (...) błota, śniegu (...) podlega karze do 1000 zł.

Dla strażnika przepis ten również objęty jest taryfikatorem w wysokości 200 zł.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.