08312018 Trasa Siekierkowska kontrole pojazdow 9 1503x1000Coraz mniej przeładowanych pojazdów porusza się po warszawskich drogach. W ubiegłym miesiącu Zarząd Dróg Miejskich wydał 28 decyzji nakładających kary.

 

Podczas kontroli pracownicy ZDM mogą zweryfikować dokumenty pojazdu i ładunku, a także zważyć i zmierzyć pojazd. Każda kontrola odbywa się w obecności funkcjonariusza policji, który ma uprawnienia do ukarania kierowcy mandatem za ewentualne wykroczenia. Co ważne, kary nakładane są także na właścicieli firm przewozowych.

W minionym miesiącu wśród skontrolowanych pojazdów przewożących ładunek 32 ciężarówki mieściły się w założonych normach – masy, nacisku osi i wymiarów, a 56 ich nie spełniało.

Wśród odnotowywanych przez nas przekroczeń są te dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz nacisku na jedną oś. Kary wynoszą tutaj – w zależności od skali przekroczenia – 500 zł, 2 tys. zł lub nawet 15 tys. zł. Przewoźnicy karani są także za brak stosownych zezwoleń. Tutaj kary to 1,5 tys. i 5 tys. zł (w zależności od kategorii zezwolenia).

Przeładowana ciężarówka nie tylko szybciej niszczy drogi, ale też bardziej zanieczyszcza środowisko. Dlatego stale pracujemy nad tym, aby przypadki przekroczeń dopuszczalnych norm – masy, nacisku osi i wymiarów były coraz rzadsze. Skala naszych kontroli i ich zakres wpływają pozytywnie na zachowania zarówno kierowców, jak i właścicieli firm przewozowych.

Specjalistyczny sprzęt, dobrze przygotowane stanowiska kontrolne, przeszkoleni pracownicy i sprawna współpraca z policją przynoszą efekty. Zwiększa się też świadomość przewoźników w zakresie szkodliwego oddziaływania przeładowanych ciężarówek zarówno na infrastrukturę drogową, jak i na środowisko.

Źródło: ZDM w Warszawie

Komentarze  
Piotr_Kowal
0 #1 Piotr_Kowal 2018-09-13 13:14
Zastanawiające jest, że na 56 pojazdów niespełniających przepisów, kary nałożono tylko połowie z nich...
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.