Spis treści

Wymiarowanie zbrojeń geosyntetycznych w konstrukcjach z gruntu zbrojonego w myśl przepisów EUROKODU 7Konstrukcje z gruntu zbrojonego są znane i wykonywane od czasów antycznych. Stosując zbrojenie wytwarza się kompozyt, który w przeciwieństwie do samego gruntu będzie posiadał wytrzymałość na rozciąganie, której sam grunt praktycznie nie wykazuje. Na „nowo” odkrył grunt zbrojony Henri Vidal, który w 1963 roku opracował metodę wymiarowania ścian oporowych z gruntu zbrojonego i podał zasady ich wykonawstwa. Grunt w tych ścianach posiadał zbrojenie ze stalowych taśm, a lico stanowiły elementy z blachy stalowej w formie poziomo leżącej litery U (Jones, 1998). Dalszym postępem było zastosowanie geosyntetyków dla potrzeb ulepszania i zbrojenia gruntu, które zapoczątkowano pod koniec lat 70. ubiegłego wieku.

W zasadzie można obecnie uważać, że okres pionierski w zastosowaniu geosyntetyków już się zakończył. W wielu krajach zostały wydane normy budowlane i nastąpiła samoregulacja rynku. Coraz więcej projektów przygotowywanych jest planowo ze zbrojeniem geosyntetycznym. Na fot. 1 jako przykład pokazano ścianę oporową z gruntu zbrojonego o wysokości ok. 22 m z „zielonym licem”, natomiast na fot. 2 ścianę oporową o wysokości ok. 20 m z licem z bloczków, które zostały zaprojektowane w sposób inżynierski, tzn. z dowodem wystarczającej stateczności i z dowodem dotrzymania warunków użytkowalności. Poza ścianami oporowymi i przyczółkami wykonuje się również nasypy na słabym podłożu, ze zbrojeniem geosyntetycznym w podstawie.

Zastosowanie geosyntetyków w Polsce ma nieco krótszą tradycję niż w krajach zachodnich, niemniej już w ostatniej dekadzie zaczęto stosować materiały geosyntetyczne na większych obiektach. Jednym z największych obiektów w Polsce zrealizowanym z gruntu zbrojonego jest nasyp drogowy na drodze wojewódzkiej nr 933 w Jastrzębiu Zdroju (Ajdukiewicz, 2003). Geosyntetyki okazały się także niezbędne podczas budowy największego w Polsce węzła autostradowego Sośnica, łączącego autostradę A4 z autostradą A1 w Gliwicach, oraz na innych obiektach komunikacyjnych na Śląsku, gdzie występują zagrożenia szkodami górniczymi.

Oprócz geosiatek szeroko w Polsce stosowane są też konstrukcje z gruntu zbrojonego geotkaninami. Głównie chodzi tu o nasypy na słabych gruntach ze zbrojeniem w podstawie. Pomimo niewątpliwego postępu jednak widocznym brakiem nadal jest zbyt duża dowolność w wyborze norm i metod wymiarowania, doborze współczynników bezpieczeństwa i różnic w programach obliczeniowych. Powoduje to dużą rozbieżność, co do potrzebnej wytrzymałości zbrojeń i prowadzi do drastycznych różnic w specyfikacjach technicznych (Sobolewski, 2006) oraz budzi nieufność zarówno u inwestorów, jak i projektantów. Dlatego autor bazując na EC 7 i niektórych publikacjach lub normach związanych z tą tematyką, przedstawia najważniejsze zasady dotyczące wymiarowania zbrojeń w konstrukcjach ziemnych.

Fot. 1. Ściany oporowe z gruntu zbrojonego geosyntetykami, Niemcy, 2001 r., Huesker Synthetic GmbH Fot. 2. Ściana oporowa z gruntu zbrojonego licem z bloczków, system Rockwood, Hiszpania, 2002 r., Huesker Synthetic GmbH
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.