edroga101117 września prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz wraz z przedstawicielami konsorcjum, którego liderem jest firma PORR, podpisali umowę na zaprojektowanie i wybudowanie tunelu drogowego łączącego wyspy Uznam i Wolin.

 

- Trzy pokolenia mieszkańców miasta czekało na tę chwilę. Na to, że przestaniemy mówić o tunelu, a zaczniemy robić – zaznaczył prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

W ceremonii podpisania kontraktu oprócz przedstawicieli miasta i wykonawców udział wzięli także ministrowie głównych resortów infrastrukturalnych.

- My, politycy, zrobiliśmy już swoje – stwierdził minister Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury. - Teraz przyszedł czas na inżynierów i wykonawców.

Przedstawiciel głównego wykonawcy, firmy PORR, Piotr Kledzik opowiedział przygodę sprzed kilkunastu godzin. – Wczoraj wieczorem przybyłem do Świnoujścia. Dojechałem na przeprawę i prom właśnie odpłynął. Zrozumiałem jak ważne to jest przedsięwzięcie – mówił Prezes Piotr Kledzik. – W trakcie budowy wystąpią różne problemy. Tego się nie da uniknąć. Ale my budować będziemy przez trzy lata, a tunel zostanie na zawsze i utrudnień jakie mnie spotkały już nie będzie.

Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości (co powoduje często długi czas oczekiwania na prom) i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Wspomniane powyżej problemy rozwiąże tunel drogowy. Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 kilometra jednorurowego tunelu drążonego. Średnica wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 metrów, zostanie w nim wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu, każdy o szerokości 3,5 m, poniżej jezdni powstanie również galeria ewakuacyjna.

Źródło: UM Świnoujście

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.