edroga040

Trzy drogi wojewódzkie w zachodniopomorskim zostaną niebawem przejęte przez powiaty gryfiński i myśliborski. Zmiana zarządcy ma związek z przejęciem przez ZZDW odcinka starej drogi krajowej nr 3.

Przejęcie drogi krajowej nr 3 powiązane było z wybudowaniem na południe od Szczecina nowego 81,6-kilometrowego odcinka dwujezdniowej i dwupasowej drogi S3 (od węzła Klucz na autostradzie A6 do zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego). Trzy odcinki nowej drogi, biegnące przez województwo zachodniopomorskie, zostały oddane do użytku już w 2010 r. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, odcinki dróg krajowych, zastąpione nowo wybudowanymi drogami, zostały pozbawione dotychczasowej kategorii i zaliczone do kategorii dróg gminnych. Tymczasem małe gminy, przez które przechodziły te drogi, nie były w stanie ich utrzymać, tym bardziej, że były one wybudowane w dużo wyższym standardzie niż typowa droga gminna.

Pod naciskiem gmin, latem 2013 roku najpierw Sejm, a potem Senat przyjęły zmiany w ustawie o drogach publicznych, które zakładały, że droga krajowa, zastąpiona nowo wybudowanym odcinkiem, zostanie zaliczona z mocy prawa do kategorii drogi wojewódzkiej. Przepisy te zostały jednak skierowane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego do Trybunału Konstytucyjnego, który dopiero w maju minionego roku orzekł ich zgodność z Konstytucją.

Nowe przepisy zakładają również, że Sejmik Województwa może podjąć uchwałę o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej „odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości” (do przejętej drogi krajowej) i przekazaniu go do powiatu. Z kolei rada powiatu miałaby prawo podjąć analogiczną uchwałę o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odpowiednich odcinków w swojej sieci, a wtedy stawałyby się one drogami gminnymi. To rozwiązanie nazwano „kaskadowym przekazywaniem dróg”.

ZZDW podjął więc starania o przekazanie samorządom niższego szczebla, zarządu nad drogami wojewódzkimi nr 119, 121 (na odcinku Banie – Rów), 128.

Droga wojewódzka nr 119 ma niespełna 11 km długości i łączy wieś Radziszewo z miejscowością Gardno w powiecie gryfińskim. Droga ta dubluje przebieg drogi ekspresowej S3, zapewniając dojazd zaledwie do dwóch miejscowości położonych pomiędzy węzłami drogi ekspresowej.

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 121, o długości około 15 km, przebiega przez 2 powiaty: gryfiński i myśliborski i łączy Banie z miejscowością Rów. W uzasadnieniu, Zarząd Województwa zwrócił uwagę, że droga nr 121 „po wybudowaniu w bliskiej odległości równoległej drogi ekspresowej S3, przestała być istotnym połączeniem pomiędzy tymi miejscowościami, gdyż podobne pod względem odległości, a zdecydowanie bardziej korzystne pod względem czasu podróży, jest połączenie Bań z Myśliborzem drogą ekspresową.”

W miejscowości Rów zaczyna swój przebieg trzecia z planowanych do przekazania dróg wojewódzkich, droga nr 128, która prowadzi stąd do Myśliborza i wsi Ławy. Zdaniem Zarządu Województwa utraciła ona swoje znaczenie zapewnienia połączenia Myśliborza z Gorzowem Wielkopolskim, gdyż szybsze połączenie zapewniają obecnie drogi krajowe nr 26 i S3.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.