Drogi i mosty

Muzeum Drogownictwa w Szczucinie cz. I- Bogaty dorobek myśli technicznej i kultury materialnej, piękne tradycje drogowców warte są „ocalenia od zapomnienia” i przekazania następnym pokoleniom. Dlatego dbamy o pamiątki drogownictwa, które są rzeczywistymi dowodami osiągnięć, rozwoju, nauki i kunsztu wykonania budowli drogowych – powiedział Marceli Bochenek podczas obchodów 25-lecia funkcjonowania Muzeum Drogownictwa w styczniu 2008 roku.

Urzędnik za błąd zapłaci rocznym uposażeniemNawet dwanaście pensji będzie musiał oddać urzędnik, który wydał decyzję z rażącym naruszeniem prawa. Z kolei kierownikowi urzędu, w którym pracuje winny zaniedbaniom funkcjonariusz, jeśli nie zawiadomi prokuratury o konieczności wszczęcia postępowania przeciw urzędnikowi, grozić będzie do trzech lat pozbawienia wolności.

Takie kary dla urzędników przewiduje poselski projekt o odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Zapowiadano, że projekt zostanie uchwalony w czerwcu.

- Musieliśmy jednak czekać, aż spłyną opinie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Opinia KRS została wysłana do Sejmu dopiero 28 lipca 2010 r. - podkreśla Marek Wójcik, przewodniczący nadzwyczajnej podkomisji zajmującej się projektem.

Odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne będą wyższeOdszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne zostaną powiększone o kwotę odpowiadającą wartości utraconych korzyści, możliwych do uzyskania w okresie do 3 lat od pozbawienia prawa lub zajęcia nieruchomości, nie więcej jednak niż o 10 proc. wartości nieruchomości.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadza przepis dotyczący ekwiwalentności odszkodowania. Oznacza to, że wysokość odszkodowania powinna umożliwić odtworzenie sytuacji majątkowej właściciela sprzed wywłaszczenia.

Drogi powiatowe na terenach objętych powodziąTegoroczna powódź była jedną z największych odnotowanych w Polsce. W wyniku obfitych opadów deszczu w maju podniósł się poziom rzek i zalał znaczną część kraju. W czerwcu powtórnie wezbrane wody w rzekach spowodowały ponowne zalania terenów. Skutkiem tego została uszkodzona lub zniszczona infrastruktura drogowa w ponad 60 powiatach w 11 województwach. Jeszcze z końcem lipca trwały prace w przywracaniu przejezdności oraz przygotowania do odbudowy zniszczeń.

Błędów nie można naprawiać urzędniczymi interpretacjamiWszyscy liczyli, że dzięki KIO powstanie wreszcie jednolita linia orzecznicza. Teraz już wiadomo, że nawet w kluczowych kwestiach zapadają skrajnie różne rozstrzygnięcia - dlaczego? Jak uczestnicy rynku mają sobie radzić ze skrajnymi rozbieżnościami, które pojawiają się także między opiniami UZP a wyrokami arbitrów? Mamy wysokie opłaty, niekorzystne zasady rozliczania wpisów i rygorystyczne reguły liczenia terminów - czy to słuszny kierunek zmian?

Ewa Grączewska-Ivanova:
Czy nie niepokoi pana to, że o kontraktach publicznych wartych setki milionów złotych orzeka się jednoosobowo, a nie kolegialnie?

Tomasz Czajkowski*:
Nie mam wątpliwości: to fatalne rozwiązanie. Co trzy głowy to nie jedna. Taka zmiana niesie ze sobą więcej zagrożeń niż korzyści.

Drogi wojewódzkie po powodziW miejscowości Medynia Łańcucka fragment podkarpackiej drogi wojewódzkiej nr 881 (relacji Sokołów Młp.- Łańcut m. Medynia Łańcucka) został zniszczony w niespełna godzinę. Drogę przerwało urwisko o głębokości 5-6 m. W tej okolicy nie płynie rzeka, nie ma też żadnych rowów prowadzących cieki. Zniszczenie drogi było po prostu skutkiem nawałnicy. Spływający ze zboczy nadmiar wody nasączył korpus drogi powodując załamanie jej konstrukcji. Zatem nie porywiste rzeki, lecz właśnie gwałtowne ulewy stały się zasadniczą przyczyną zniszczeń na trasach Podkarpacia. Podobnie było w innych regionach kraju. Podczas majowych i czerwcowych intensywnych opadów deszczu zniszczeniu uległo łącznie 450 km dróg wojewódzkich.