Promesy na prawie 30 mln zł otrzymały gminy i powiaty z województwa podkarpackiego na zabezpieczenie osuwisk w bieżącym roku. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa trafią do 15 samorządów na dofinansowanie 16 zadań związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Dofinansowanie otrzymają powiaty (strzyżowski, sanocki, rzeszowski, ropczycko-sędziszowski i jasielski), gminy (Wojaszówka, Zagórz, Tarnowiec, Haczów, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Miasto Krosno, Miasto Przeworsk, Miasto Tarnobrzeg) oraz samorząd województwa podkarpackiego.

Środki pomocowe zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji i prace związane z zabezpieczeniem osuwisk.

W latach 2011-2013 na zabezpieczenie osuwisk podkarpackie samorządy otrzymały z budżetu państwa 53,4 mln zł.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.