6 listopada 2013 r. zakończył się projekt szkoleniowy pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad uspokajania ruchu w obszarach zabudowanych na drogach samorządowych”.

Na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MTBiGM/SKRBRD), realizatorem szkoleń była firma EKKOM Sp. z o.o.

Szkolenia trwały od początku października do listopada 2013 r. Podczas pięciu zjazdów zostało przeszkolonych 150 pracowników zarządów dróg samorządowych i organów zarządzających ruchem na drogach samorządowych z szesnastu województw.

Szkolenia odbywały się w Puławach, były przeprowadzone w formie wykładów oraz warsztatów. Program obejmował m.in. zasady, sposoby i zagadnienia projektowo-techniczne fizycznego uspokajania ruchu, a także cykl realizacji projektu, promowanie oraz ocenę skuteczności rozwiązań. Podczas części praktycznej - wizyty na terenie szkoleniowym „Miasteczko Holenderskie” uczestnikom szkolenia zostało zademonstrowane funkcjonowanie kompleksowego obszaru ruchu uspokojonego. Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy oprócz materiałów szkoleniowych, certyfikatu ukończenia szkolenia otrzymali podręcznik na temat uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych.

Szkolenie na zlecenie MTBiGM/SKRBRD stanowi szczególny moment dla projektu „Miasteczko Holenderskie w Puławach”, który rozpoczął się w listopadzie 2004 roku. Bowiem już w założeniach tego projektu, oprócz utworzenia modelowego terenu uspokojenia ruchu, znalazł się zapis o zorganizowaniu programu szkoleniowego dla samorządów z terenu całego kraju. Wraz z zakończeniem tego cyklu szkoleń, projekt „Miasteczko Holenderskie w Puławach” dobiegł końca. Teren ruchu uspokojonego będzie dalej służył mieszkańcom Puław i dalej będzie badana skuteczność zastosowanych rozwiązań.

Dzięki propagowaniu wiedzy i dobrych praktyk uspokojenie ruchu zdobywa kolejnych zwolenników i powstaje coraz więcej bezpiecznych obszarów na sieci dróg i ulic w Kraju. Z uwagi na duże zainteresowanie i rosnącą popularność tematu będziemy kontynuować szkolenia, konferencje i publikacje poświecone uspokojeniu ruchu.

Krzysztof Jamrozik
EKKOM Sp. z o.o.

 

 
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.