Spis treści

Przestrzeń pieszego i rowerzysty w pasie drogowymNiechronionych uczestników ruchu drogowego wyróżnia przede wszystkim to, że nie są w stanie samodzielnie wywalczyć dla siebie przestrzeni na drodze, koniecznej dla bezpiecznego i wygodnego przemieszczania się.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

Stanowią oni grupę najsłabszych uczestników ruchu drogowego. Potwierdzają to statystyki wypadków drogowych i ich ofiar. W ubiegłym roku stanowili 42% wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków w Polsce (31% piesi – najwięcej w Unii Europejskiej, 11% rowerzyści). O ile wśród kierujących samochodami i motocyklami najpoważniejszy problem w bezpieczeństwie stanowią osoby w wieku 18-24 lata (zwłaszcza mężczyźni), to wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych i rowerzystów) najbardziej zagrożone są osoby w wieku 7-14 lat (dzieci w wieku szkolnym) oraz osoby starsze (65 lat i więcej).

Jednym z najpoważniejszych problemów wspólnych dla obu grup największego ryzyka wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego jest to, że zarówno dzieci, jak i osoby starsze, nie potrafią przewidzieć zagrożeń, jakie niesie ruch drogowy [13]. Dzieci, ze względu na niski wzrost mają węższe pole widzenia i same są gorzej widziane. Słyszą dobrze, ale nie są w stanie ocenić źródła dźwięku. Mają problemy z oceną odległości i prędkości pojazdu. Ograniczona jest ich zdolność przewidywania i analizowania sytuacji. Mają ogromną potrzebę ruchu – pochłonięte zabawą, zapominają o konieczności obserwowania ruchu na drodze. Natomiast osoby starsze mają mniej psychicznych i fizycznych możliwości, żeby radzić sobie w warunkach nasilonego ruchu miejskiego. Wraz z wiekiem pojawiają się problemy z chodzeniem, widzeniem i słyszeniem. Ich zachowanie charakteryzuje niepewność i występowanie reakcji lękowych, czasem przeradzających się w agresję.

Piesi

Najechania na pieszego stanowią w Polsce ok. 30% wypadków. Poza obszarem zurbanizowanym oraz na drogach przelotowych przez miejscowości, w znacznym procencie kończą się śmiercią. Jednak największą liczbę wypadków z pieszymi rejestruje się w obszarach zurbanizowanych. Na przykład w Warszawie najechania na pieszego stanowią ponad 50% wszystkich wypadków drogowych. Próbę zidentyfikowania najistotniejszych problemów pieszych w ruchu drogowym przedstawia rys. 5 [13].

Rys. 5. Problem pieszych w ruchu drogowym [7]; polska wersja rys. I. Buttler

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.