Spis treści

System zarządzania ruchemSpośród wszystkich polskich miast system zarządzania ruchem jak dotąd udało się wdrożyć tylko w Poznaniu. Inne miasta – Warszawa, Kraków i Łódź, są w trakcie wdrażania pierwszego etapu budowy systemu zarządzania ruchem. Trójmiasto opracowało szczegółową koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i przystąpiło do wyłonienia wykonawców. Mamy, zatem istotny postęp w stosunku do stanu z roku 2004 [14], choć jak zwykle niezadowalający.

Poznań

Obecnie system zarządzania ruchem w Poznaniu obejmuje 187 sterowników lokalnych sygnalizacji świetlnej na łączną liczbę 275 połączonych z dwoma serwerami, w tym 115 z oprogramowaniem systemowym Cross Man (96 z CrosBox) i 72 z oprogramowaniem systemowym Cross Vis. Obszar miasta podzielono na 4 podobszary (rys.4). Na 59 skrzyżowaniach nadawany jest pełny priorytet dla transportu publicznego, w tym na 54 dla tramwajów i 5 dla autobusów. Monitoring w CSR stanu ruchu na 12 skrzyżowaniach (38 kamer) wraz z dostępem poprzez internet na stronie ZDM, a videodetekcję stosuje się na 20 skrzyżowaniach (48 kamer).

Elastyczna koordynacja obszarowa w ramach okien czasowych, w okrojonej realizacyjnie wersji, zdała już pozytywnie egzamin w systemie poznańskim [5], przyczyniając się do znacznego wzrostu przepustowości skrzyżowań (20-30%), istotnego skrócenia czasów podróży w ramach głównych strumieni pojazdów (30-50%) oraz likwidację wielokrotnych zatrzymań na odcinkach ulic między skrzyżowaniami. W wielu częściach miasta uzyskano znaczną redukcję strat czasu tramwajów, zarówno na pojedynczych skrzyżowaniach [6,16,19], jak i ciągach skrzyżowań [7,8]. Przykładowo na ciągu 8 skrzyżowań ul. Grunwaldzkiej [21] w wyniku sterowania zależnego od ruchu z priorytetem dla tramwajów uzyskano ok. 3 min. skrócenie czasu przejazdu w każdym kierunku, bez pogorszenia warunków ruchu pozostałym pojazdom.

Dalsza rozbudowa systemu zarządzania ruchem w Poznaniu ma objąć realizację dynamicznego i taktyczne zarządzanie ruchem na poziomie arterii, podobszaru, obszaru i aglomeracji, predykcję stanów ruchu w sieci, zarządzanie kryzysowe (obsługa wypadków drogowych, katastrof, obsługa imprez masowych), rozbudowę priorytetów dla pojazdów transportu publicznego i służb interwencyjnych, automatyczne pobieranie opłat w płatnych strefach parkowania, system informacji parkingowej, system informacji pogodowej oraz informację dla użytkowników sieci o nasyceniu ruchu, o alternatywnych trasach przejazdu, wolnych miejscach parkingowych oraz utrudnieniach w ruchu.

Plany MPK w Poznaniu, to: budowa rozkładów jazdy wraz z podziałem służb; zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym; dynamiczny system informacji pasażerskiej, wykorzystujący elektroniczne wyświetlacze na przystankach, przez Internet i telefonię komórkową; analiza ruchu pojazdów, umożliwiająca optymalizację rozkładów jazdy, określenie rentowności linii oraz optymalny dobór taboru na linii; dalsze przyspieszenia środków transportu zbiorowego w ruchu miejskim.

Rys.4. Obszary systemu zarządzania ruchem w Poznaniu

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2010-06-16 03:24
Chciałem wyrazić swoje uznanie dla Pana Kamińskiego za pracę jaką wykonuje on na rzecz BRD w Polsce. Jednocześnie uważam, że zbyt wolno i za mało wprowadzamy do naszych miast systemów zarządzania ruchem.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.