edroga124Senatorowie z czterema poprawkami uchwalili ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

Celem ustawy jest usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej przypadającej na lata 2014-2020. Wydłużony z czterech do sześciu lat został termin obowiązywania decyzji środowiskowych. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony o kolejne cztery lata, jeśli realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegała etapowo, a warunki jego realizacji nie ulegną zmianom. Dzięki temu nie trzeba będzie ponownie uzyskiwać decyzji środowiskowej. Zgodnie z nowelizacją możliwa będzie też zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej.

Ustawa ma również przyspieszyć procedury administracyjne związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem badań geologicznych i archeologicznych w przypadku inwestycji na drogach publicznych. Nowe rozwiązania mają umożliwić terminową realizację projektów drogowych, a także przyczynić się do gospodarnego wydatkowania środków publicznych.

Źródło: Senat RP

Decyzje środowiskowe będą ważne dłużej?

Komentarze  
Karolina_Wisniewska
0 #1 Karolina_Wisniewska 2015-07-15 09:44
Wielka szkoda, że nie stosuje się analogicznych przepisów przy budowie linii kolejowych. Polska miała stawiać na transport przyjazny dla środowiska, a nie ten emitujący więcej hałasu i spalin, w przeliczeniu na jednego pasażera lub tonę ładunku. Taki to polski zrównoważony transport :sad:
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.