Prawo

kasaOgólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa poinformowała, że 1 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące m.in. mechanizmu odwróconego obciążenia VAT na niektóre usługi budowlane świadczone przez podwykonawców, sposobu rozliczeń podatku VAT, postępowań weryfikacyjnych, terminów zwrotu podatku, przesłanek odmowy rejestracji i wykreślenia z rejestru podatników VAT, odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe, rozliczania podatku za okresy kwartalne, sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

lopata1 stycznia weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych.

IMG 5307Aura przyniosła opady śniegu, należy więc pamiętać o odśnieżaniu chodników i dachów. Obowiązki, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości, wynikają m.in. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

fotoradar 2Warszawskie fotoradary będą wykorzystywane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Umowa została zawarta na 3 lata i kończy okres unieruchomienia systemu budowanego przez Straż Miejską od 2012 roku. Wartość udostępnionego sprzętu, 27 urządzeń stacjonarnych, to 5 mln zł.

book 933088 960 720- Równolegle z pracami nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego prowadzimy prace nad zupełnie nową formułą przepisów techniczno-budowlanych. Zaprosiliśmy do tych prac ekspertów. Minister Andrzej Adamczyk powołał Zespół Doradczy, który już rozpoczął pracę – mówi wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

sejmMożliwość przekazywania przez samorządy środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych to istota nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą przegłosowano w Sejmie. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw postulatom samorządów, które w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne, chcą finansować przy drogach krajowych np. budowę chodników czy ścieżek rowerowych. Uchwalone przepisy wyeliminują wątpliwości prawne dotyczące możliwości przekazywania przez samorządy środków na takie inwestycje.