Prawo

edroga652Zamówienia publiczne są cennym narzędziem umożliwiającym promowanie innowacyjnych rozwiązań w kierunku inteligentniejszej, bardziej ekologicznej i wydajnej gospodarki. Jako europejska organizacja reprezentująca branżę infrastruktury drogowej, ERF (European Road Federation) popiera nową dyrektywę w sprawie zamówień publicznych 2014/24/WE, która zachęca do lepszych praktyk w zakresie zamówień, stopniowo odchodząc od zasady "najniższej ceny" i zastępując ją „ceną najkorzystniejszą”.

edroga284Zamówienia publiczne są cennym narzędziem umożliwiającym promowanie innowacyjnych rozwiązań w celu budowania inteligentniejszej, bardziej ekologicznej i wydajnej gospodarki.

edroga655Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

shaking hands 2499612 960 72026 lipca Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. To pogłębiona diagnoza rynku i zestaw konkretnych działań na rzecz rozwoju PPP.

edroga66127 lipca Senat negatywnie zaopiniował propozycje Komisji Europejskiej dotyczące nowelizacji prawa unijnego w zakresie transportu, czyli tzw. pakietu mobilności. Według wyższej izby polskiego parlamentu jest on niezgodny z unijną zasadą pomocniczości.

edroga139Unia Europejska dąży do zintegrowania systemów poboru opłat drogowych w różnych krajach. Chodzi o to, by w przyszłości kierowcy mogli przejechać cały kontynent, uiszczając zbiorczą opłatę u jednego operatora poboru opłat.