Prawo

paper 1328856 960 720Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa nadal apeluje o wydłużenie okresów do dokumentowania należytej realizacji zamówień. O tym, jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stanowi rozporządzenie ministra rozwoju, które obowiązuje od końca lipca br. Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów, okres ich ważności oraz formy, w jakich mogą być składane.

spadekBardzo spadły nastroje przedsiębiorców reprezentujących sektor mikro, małych i średnich firm w Polsce w tym kwartale. O ile podsumowanie kwartału trzeciego wypada nie najgorzej, to na końcówkę roku firmy prognozują zdecydowane pogorszenie kondycji krajowej gospodarki. Skłonność biznesu MŚP do inwestycji w najbliższych miesiącach jest również niewielka – wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research.

umowaZgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek wymagania od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę, jeśli wykonanie czynności objętych zamówieniem polega na świadczeniu pracy. Ma to zagwarantować przestrzeganie prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych i zerwania z praktyką zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy jest to nieuzasadnione.

waga prawoIdealna byłaby sytuacja, gdyby zamawiający miał wiedzę, doświadczenie, a przede wszystkim czas i chęci do przeprowadzenia takiego zamówienia publicznego, które poprzedzałyby merytoryczne rozmowy o możliwych rozwiązaniach. W takim procesie uczestniczyłby nie tylko zamawiający, ale także eksperci, ludzie nauki i przedstawiciele wykonawców. Tymczasem istnieje niewidzialna, ale odczuwalna bariera między światem praktyki i nauki, zamawiającymi i wykonawcami.

 

edroga163W Polsce brakuje polityki przestrzennej, a słabości i wady planowania przestrzennego są przedmiotem powszechnej krytyki, stwierdza NIK. W siedzibie Izby zorganizowany został panel ekspertów poświęcony pilnej potrzebie nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią.

lopata4 listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Celem ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji, a w następstwie wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad oraz procedur udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.