Prawo

chodnikW Warszawie od 11 listopada br. będą obowiązywały jednolite dla całego miasta standardy i wytyczne projektowania i wykonywania dróg dla pieszych. Nowo projektowane i remontowane ulice będą przyjaźniejsze dla wszystkich.

edroga512W związku z podniesieniem płacy minimalnej do 2000 zł w 2017 roku wzrosną kary za brak obowiązkowej polisy OC dla kierowców. Właściciele samochodów osobowych od stycznia płacić będą nawet 4000 zł.

lublin miastoZnane są już wstępne założenia do projektu uchwały w sprawie reklam w śródmieściu Lublina, tzw. kodeksu reklamowego. Dokument trafi teraz do konsultacji oraz uzgodnień z instytucjami, a następnie zostanie skierowany do Rady Miasta. Po jego przyjęciu przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na wprowadzenie zmian.

edroga565Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejsze zmiany wprowadzane przez projekt podyktowane są obowiązkiem wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

edroga182We wrześniu 2016 opublikowano informacje o upadłości 86 polskich przedsiębiorstw wobec 47 we wrześniu ub.r. Od początku roku opublikowano informacje o 589 tak rozumianych upadłościach wobec 574 w tym samym okresie ub. roku (+3%). W budownictwie mniejszy strumień inwestycji to nie tylko efekt przyjętych procedur i zmian kadrowych po stronie zamawiających, ale także finansów - znacznego ich obciążenia inwestycjami z lat ubiegłych.

budowa 10Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk 30 września skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.