Prawo

ciezarowkaNiedobór kierowców zawodowych oraz nowe prawo unijne uderzają w polskie firmy transportowe. Już teraz blisko 80% z nich ma trudności z prowadzeniem działalności gospodarczej.

umowaW związku z wdrożeniem przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do powszechnego stosowania Instrukcji DP-T 14, dotyczącej jakości robót na drogach krajowych (Zarządzenie nr 10 z 30 marca 2017 r.), Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych zwróciły się do wiceministra Jerzego Szmita z prośbą o spotkanie w sprawie stosowania instrukcji. Zdaniem organizacji branżowych, jej zapisy, zamiast poprawy jakości robót, spowodują wzrost liczby sporów miedzy wykonawcami i zamawiającymi.

edroga510W kwietniu opublikowano informacje o niewypłacalności 67 polskich przedsiębiorstw, wobec 66 w kwietniu 2016 roku. Od początku roku opublikowano informacje o niewypłacalności 291 polskich przedsiębiorstw (wobec 239 takich przypadków w  ubiegłym roku, czyli mamy do czynienia z 22% wzrostem).

edroga139Kapsch Telematic Services, dotychczasowy operator elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL, oraz konsorcjum Skyways odwołały się od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zaprosiła wszystkie 9 zainteresowanych konsorcjów do udziału w kolejnym etapie postępowania. Do końca roku GDDKiA chce wyłonić w nim nowego zarządcę sytemu poboru opłat od kierowców. Zarówno Kapsch, jak i Skyways dowodzą, że pozostałe firmy nie spełniają wszystkich wymaganych warunków.

edroga102Pod koniec 2016 roku okazało się, że przepisy dotyczące VAT-u od samochodów osobowych będą obowiązywać aż do końca 2019 roku. Ta informacja jest dobra dla rynku motoryzacyjnego, który lubi stabilizację.

edroga115Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 był największym programem realizowanym z funduszy unijnych. Aż 70 proc. dostępnych środków (prawie 20 mld euro) przeznaczonych zostało na działania związane z transportem. Dlatego to Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadziło badanie ewaluacyjne ex-post tego programu.