Spis treści

Następnym aspektem bardzo ważnym jest, przy wyborze lokalizacji mostu zielonego czy krajobrazowego, żeby w pobliżu planowanego przejścia były także przejazdy drogowe, nad lub pod planowaną autostradą czy drogą szybkiego ruchu, w ciągu okolicznych dróg lokalnych. Przy dobrze zaplanowanej lokalizacji zapewni się, że nie wyniknie potrzeba korzystania przez pojazdy uprzywilejowane (np. straż pożarną) lub prywatne z danego przejścia dla zwierząt w sytuacji kryzysowej. [6]

Fot. 3. Bliska odległość mostu krajobrazowego Köchelsdorf od przejazdu drogowego drogi lokalnej Fot. 4. Bliska odległość mostu zielonego od przejazdu drogowego drogi lokalnej Fot. 5. Niewielkie odległości dróg lokalnych od mostu (zrzuty map z programu Google Earth)

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest niweleta projektowanej autostrady czy drogi szybkiego ruchu [1]. Zaprojektowanie nowej drogi po terenie i wynoszenie ponad nią mostu zielonego lub krajobrazowego mija się z celem. Na takim przejściu nie wyciszy się odpowiednio hałasu drogowego, a ponadto zwierzęta będą zmuszone do wspinania się ponad drogę na wysokość, co najmniej 7 m lub więcej, mając przed sobą widok tylko nieba.

Przykładowe mosty PZ 51 i PZ 52 wybudowane nad polską autostradą A4 (droga na wysokości terenu) Przykładowe mosty PZ 51 i PZ 52 wybudowane nad polską autostradą A4 (droga na wysokości terenu)
Fot. 6. Przykładowe mosty PZ 51 i PZ 52 wybudowane nad polską
autostradą A4 (droga na wysokości terenu)

 

Rys. 7. Droga na wysokości terenu - most zielony zespolony Fahrenhof, autostrada A20 Fot. 8. Droga w niewielkim wykopie - most krajobrazowy Starkshof

Analiza wytłumienia hałasu drogowego na wybudowanych nad autostradą A20 mostów zielonych i krajobrazowych, wykazała, że zaprojektowanie autostrady w krótkich i niewielkich wykopach o głębokości do 3-4 m wraz z niewielkim wyniesieniem planowanego przejścia ponad drogę wytłumia znacznie hałas drogowy, ale jest on jednak przynajmniej dla człowieka mocno słyszalny. [5]

Dopiero, gdy na skarpach wykopu posadzone są gęste krzaki, a na przyczółkach mostu i w obszarze naprowadzeń zastosowane są wały ziemne, osiąga się bardzo dobre efekty w obniżeniu poziomu hałasu drogowego na odcinku przejścia dla zwierząt. Dodatkowe efekty obniżenia hałasu drogowego osiągnięto, gdy z ziemi uzyskanej z wykopów ułożono na dojazdach planowanego przejścia na terenie ponad wykopem niewysokie wały ziemne.

Rys. 1. Wały ziemne przy lokalizacji drogi w wykopie Oznaczenia: 1 – droga; 2 – wały ziemne wzdłuż drogi; 3 – wały ziemne nad przyczółkiem; 4 – wały ziemne na moście wzdłuż ekranów; 5 – krzewy lub drzewa owocowe; 6 – bariera na moście; 7 – ekran; 8 – pas zaprawionych niewysokich wałów

 

Fot. 9. Wały ziemne wzdłuż drogi w najbliższym otoczeniu mostu Fot. 10. Wały ziemne na przyczółkach i naprowadzeniach Fot. 11. Wały ziemne wzdłuż ekranów
Fot. 12. Droga w niewielkim wykopie Fot. 13. Skarpy porośnięte krzewami
Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2010-12-11 23:29
bardzo
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.