Spis treści

Połączenie w planowaniu lokalizacji planowanych górnych przejść dla zwierząt, z wymienionych powyżej czynników daje znakomite efekty w użytkowaniu danego przejścia przez zwierzęta.

Wały ziemne na moście zielonym zespolonym Glasin Wały ziemne na moście zielonym zespolonym Glasin
Fot. 14. Wały ziemne na moście zielonym zespolonym Glasin

 

a) Wały ziemne na dojściu do mostu b) Wały ziemne nad przyczółkiem
c) Wały ziemne po obu stronach przejścia d) Wały ziemne za ekranem przeciwolśnieniowym
Fot. 15. Wały ziemne na moście krajobrazowym Barnekow

W celu ochrony przejścia dla zwierząt przed użytkownikami, dla których obiekt nie jest przeznaczony, powinno się układać szereg głazów kamiennych utrudniających możliwość przejazdu [6 i 7]. Odległość pomiędzy głazami powinna być mniejsza niż szerokość samochodu osobowego. W celu uniemożliwienia przejazdu motocyklistom należy na przemian układać grupy głazów i zakładać zagajniki.

W początkowym okresie czasu eksploatacji przejścia zagajniki, w których posadzone są niskopienne drzewka i krzewy owocowe, warto ogradzać siatkami ochronnymi. Można to wykorzystać i układać głazy duże o wysokości ponad 1 m na przemian z mniejszymi głazami wysokości ok. 0,5-0,6 m oraz ogrodzonymi zagajnikami. Takie rozmieszczenie głazów i zagajników utrudnia skutecznie motocyklistom tworzenie ścieżek przejazdowych na przejściach dla zwierząt. Mniejsze głazy szybko zarastają trawą, powodując utrudnienia dla motocyklistów w jeździe slalomem.

Głazy można w zależności od szerokości przejścia układać równolegle do osi drogi (rys. 2. oznaczenie 9) lub po krzywej (rys. 2. oznaczenie 10).

Rys. 2. Głazy na dojeździe do mostu  Oznaczenia: 1 – 8 jak na rys. 9; 9 – głazy ułożone po linii prostej; 10 – głazy ułożone krzywoliniowo

 

a) Głazy w linii prostej b) Głazy ułożone krzywoliniowo
Fot. 16. Szereg głazów ułożonych po linii prostej lub krzywoliniowo

dr hab. inż. Alicja Sołowczuk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych

 

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2010-12-11 23:29
bardzo
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.