Prawo

Wnioski XI Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych „Zawiercie 2010”Uczestnicy zgromadzeni na XI Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych „Zawiercie 2010” (25-28 maja 2010 r.) między innymi wnioskują do rządu o przygotowanie rozwiązań pozwalających w trybie uproszczonym odbudować i zmodernizować zniszczoną infrastrukturę.

W dokumencie przyjętym przez uczestników Kongresu poruszono kilka istotnych dla powiatowego drogownictwa kwestii:

* Konieczne jest docelowe opracowanie systemowych rozwiązań odbudowy i zabezpieczenia infrastruktury drogowej przed skutkami nieprzewidzianych nadzwyczajnych zdarzeń losowych wywołanych siłami natury. Wobec obecnych rozmiarów zniszczeń i możliwości finansowych samorządów, wnioskujemy o opracowanie systemu wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem drogownictwa, które stanowi siłę sprawczą i napędową rozwoju infrastrukturalnego mikro i makroregionów.

Dokumenty aplikacyjneZgodnie z zasadą „nowego podejścia” na obszarze Unii Europejskiej powinna panować swoboda handlu oraz usług. W zakresie budownictwa powyższą zasadę reguluje właściwa dyrektywa powiązana m.in. z tzw. normami zharmonizowanymi. Wprowadzają one zbiory właściwości dotyczące wyrobów budowlanych. Są więc dokumentami typu klasyfikacyjnego, co w praktyce oznacza, że nie można do nich odwoływać się w sposób bezpośredni, bowiem zawierają zbiory właściwości i szereg poziomów wymagań do nich przypisanych.

GAMBIT 2010 - wnioskiVIII Międzynarodowe Seminarium GAMBIT (Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 r.) poświęcone problematyce „Bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej Unii Europejskiej na lata 2011-2020”, obradowało pod patronatem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. W imieniu uczestników Seminarium GAMBIT prof. Ryszard Krystek przekazał ministrowi wnioski, jakie zostały sformułowane podczas tego spotkania. Poniżej publikujemy pismo skierowane do Cezarego Grabarczyka.

Konwent Dyrektorów ZDW – wnioski i wystąpieniaKonwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich obradował w dniach 10-13 maja 2010 r. (Rudki, województwo świętokrzyskie).

Niejednoznaczna obligatoryjność polskich normKażdy kto choć raz poważniej zetknął się z inwestycją drogową doskonale wie, jak niejasne i co gorsza niespójne jest polskie prawo. Ten problem w dużej mierze dotyczy procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, które są zawsze pierwszym etapem realizacji inwestycji. Od jakości projektu zależy jak dobra będzie inwestycja. Z dobrego projektu można zbudować dobrą drogę. Ze złej dokumentacji będzie to niemożliwe.

„Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje” – wnioski z konferencjiAutorzy referatów przy współudziale pozostałych uczestników konferencji „Projektowanie rond – doświadczenia i nowe tendencje” (Kraków, 26-27 kwietnia 2010 r.) sformułowali wnioski odpowiadające następującym, głównym nurtom konferencji:

  • doświadczenia z dotychczasowej praktyki, badań i prac studialnych dotyczących projektowania i funkcjonowania rond,
  • najczęściej popełniane błędy przy wyborze typu skrzyżowania i przy projektowaniu geometrycznym rond,
  • ronda nowej generacji,
  • niezbędne zmiany uzupełnienia i zmiany przepisów regulujących zasady projektowania i eksploatacji rond oraz potrzeba opracowania nowej redakcji Wytycznych.