Spis treści

 

5. Rondo turbinowe (rys. 5) - na ogół klasyfikowane w grupie rond średnich. Dotychczas zrealizowane są rondami o dwupasowych  wlotach i w tej wersji funkcjonują bardzo sprawnie. Łączy w sobie korzystne cechy ze skrzyżowania rozszerzonego (jednoznacznie zlokalizowane punkty kolizji i korzystne kąty przecinania się potoków ruchu), z cechami dobrze zaprojektowanego ronda (wyhamowanie prędkości pojazdów przed skrzyżowaniem i przejazd przez skrzyżowanie z prędkością bezpieczną). Nie jest oznakowywane jako skrzyżowanie z ruchem okrężnym i zachowuje preferencje dla określonego kierunku drogi (pomiędzy dwoma wybranymi wlotami). Ze względu na stosowaną segregację kierunkową na wlotach, nie powinno mieć więcej niż cztery wloty.

Rys. 5. Rondo turbinowe (symbol)

Z kolei analizując zasady funkcjonowania różnych skrzyżowań z wyspą w środku wyodrębniliśmy trzy modele przecięć i przeplotów ruchu kołowego na tych skrzyżowaniach, charakterystycznych dla określonych grup skrzyżowań wymienionych w poprzednim rozdziale artykułu:
1. Przeplatanie na dostatecznie długim odcinku (rys. 6) – występuje właściwie na rondach klasycznych (pkt 1), jeżeli nie zastosowano zbyt dużych promieni łuków na wlotach lub naprowadzenia wlotów stycznie do ronda.
2. Zdecydowane przecinanie się potoków (rys. 7) - występuje na skrzyżowaniach rozszerzonych z wyspą centralną (pkt 3), a także na rondach turbinowych (pkt 5).
3. Splatanie i rozplatanie się potoków na bardzo krótkim odcinku, a nawet w punkcie (rys. 8) - występuje nieomal na wszystkich współczesnych rondach, poza zaliczonymi do poprzednich modeli (w szczególności rozwiązania wymienione w pkt. 2 i 4 a, b, c).

Rys. 6. Przeplatanie na dostatecznie długim odcinku Rys. 7. Zdecydowane przecinanie się potoków Rys. 8. Splatanie i rozplatanie się potoków w punkcie albo na bardzo krótkim odcinku

Najwięcej kłopotów z zaliczeniem do jednego z trzech modeli sprawiają wielopasowe ronda brytyjskie (pkt 4d), zwłaszcza z wysepką przejezdną lub częściowo przejezdną (rys. 9), oraz ronda najmniejsze, a właściwie skrzyżowania zwykłe z małą wysepką na środku (pkt 4e), zarówno z wysepką przejezdną (rys. 10), jak i częściowo przejezdną (rys. 11).

Rys. 9. Wielopasowe mini rondo brytyjskie (wersja dla ruchu prawostronnego) Rys. 10. Wysepka przejezdna na skrzyżowaniu zwykłym, wyniesionym na całej powierzchni Rys. 11. Wysepka częściowo przejezdna na skrzyżowaniu zwykłym

Komentarze  
MrErdek1
+2 #1 MrErdek1 2014-06-18 01:20
W tej części artykułu zajmę się omówieniem wątku tzw. "mini-rond", pozostawiając propozycję podziału rond bez komentarza. Wymyślone w Wielkiej Brytanii "mini ronda", które rondami nie są, podobnie jak "prawdziwe" ronda nie mają okrężnej organizacji ruchu (we Francji i Szwajcarii także). Znak D,3 "nakazany ruch okrężny" w GB nosi nazwę "mini - rondo". Pierwszeństwo ma ten pojazd, który jako pierwszy przekroczy (zderzakiem lub kołem) linię graniczna skrzyżowania. W Polsce na "mini-rondach" obowiązuje "okrężna organizacja ruchu". Oczywistym jest, że gdy na wlotach nie ustawimy znaków nakazu C-12, to takie skrzyżowanie nie będzie "skrzyżowaniem o ruchu okrężnym" lecz zwykłym skrzyżowaniem z wyspą o "klasycznej kierunkowej organizacji ruchu". Zarówno przy jednym i drugim rozwiązaniu krótkie pojazdy maja obowiązek objeżdżać wyspę , natomiast długie (samochody ciężarowe i autobusy) mogą przez nią przejeżdżać, gdyż dla nich wyspa jest przejezdną, na identycznej zasadzie jak pierścienie na małych i średnich rondach. Twierdzenie, że kierowcy tych długich pojazdów świadomie łamią przepisy, świadczy o ignorancji i arogancji autora.
Cytować | Zgłoś administratorowi
MrMirek1
0 #2 MrMirek1 2014-07-16 10:22
Witam,
Moja uwaga do rysunku nr 12: myślę, że błędnie narysowany jest tor jazdy na wprost. Zamiast trzymać się prawej strony tj. odległości 1m od "trójkątnej" wysepki dla pieszych autor przeniósł tor do 1m od wyspy środkowej.
Przecież są tam dwa pasy ruchu i w obecnej sytuacji pojazd jadący po torze najeżdżał by na pojazd jadący lewym pasem tj przy wyspie środkowej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.