Prawo

technology 785742 640- W kodeksie urbanistyczno-budowlanym wprowadzamy obowiązek prowadzenia baz danych planistycznych. Proponujemy przyjęcie krajowego modelu danych oraz branżowego profilu metadanych, które zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do KUB. Chcemy także wdrożyć Rejestr Urbanistyczno-Budowlany – mówił 19 kwietnia wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas seminarium "Organizacja i struktura IIP w samorządach terytorialnych".

edroga174W styczniu tego roku przedsiębiorcy poznali wysokość kar za brak utworzenia sieci odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji. Od tamtej pory firmy masowo zaczęły realizować nałożony na nie obowiązek.

edroga142W pierwszym kwartale br. opublikowano informacje o niewypłacalności 224 polskich przedsiębiorstw, wobec 173 w ubiegłym roku, czyli nastąpił wzrost o 29%. Tylko w marcu opublikowano informacje o niewypłacalności 78 polskich przedsiębiorstw (wobec 68 takich przypadków w marcu ubiegłego roku).

edroga512Konkurencja cenowa między ubezpieczycielami, rosnące koszty napraw, odszkodowań i zadośćuczynień za straty niematerialne dla ofiar wypadków oraz nowe regulacje prawne – wszystko to złożyło się na blisko 40-proc. wzrost stawek obowiązkowych polis OC w ubiegłym roku. Branża postuluje, żeby – podobnie jak w innych europejskich krajach – prawodawca odgórnie określił zasady i wysokość zadośćuczynienia wypłacanego poszkodowanym za krzywdy niematerialne.

edroga043Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa monitoruje na bieżąco działania władz niemieckich związane z planowanym wprowadzeniem myta od samochodów osobowych i toczące się również na ten temat dyskusje w Brukseli.

book 933088 960 720W kwietniu i maju ubiegłego roku odbyły się konsultacje publiczne rekomendowanych rozwiązań dotyczących optymalizacji procesu budowy dróg. Konsultowano propozycje wypracowane przez Grupy Robocze i przyjęte przez Komitet Sterujący.