Prawo

IMG 0492Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożoną przez ministra infrastruktury i budownictwa. Nowelizacja ustawy umożliwia przekazywanie przez samorządy środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych.

budowa 09W grudniu opublikowano informacje o niewypłacalności 77 polskich przedsiębiorstw wobec 61 w grudniu 2015 roku (niewypłacalność, czyli niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców w różnych formach prawnych, upadłości czy postępowań restrukturyzacyjnych). W całym 2016 roku opublikowano informacje o 805 przypadkach niewypłacalności wobec 747 w tym samym okresie ub. roku (+8%).

umowaNowe zasady rozliczania VAT za usługi budowlane, które weszły w życie z początkiem stycznia, mają uszczelnić system podatkowy oraz ograniczyć oszustwa i nadużycia. Nowe przepisy budzą jednak wątpliwości interpretacyjne. Sam podatnik musi sklasyfikować usługi. Brakuje też definicji podwykonawcy i na tej płaszczyźnie można się spodziewać sporów z organami podatkowymi. Nowe przepisy mogą też oznaczać zmniejszenie płynności finansowej w branży.

Wrak 1 2Co zrobić, gdy od miesięcy na naszej ulicy stoi nieużywany przez nikogo samochód, zajmujący cenne miejsce parkingowe? W takiej sytuacji problem należy zgłosić straży miejskiej, policji lub zarządcy drogi.

park zimaZimą rośnie liczba wypadków. Za upadek na nieodśnieżonym, oblodzonym chodniku, zranienie spadającym soplem czy zalanie mieszkania przez zalegający na dachu śnieg można się domagać odszkodowania. Jeśli dojdzie do wypadku z urazem ciała, oprócz pogotowia ratunkowego należy wezwać straż miejską, spisać dane świadków i zachować dokumentację medyczną.

budowa 05Decyzją sądu dwie firmy wykonawcze miały wypłacić Miastu Tarnów 32 miliony złotych odszkodowania za zmowę przetargową przy budowie łącznika w Krzyżu w 2010 roku. Termin zapłaty upłynął 6 stycznia 2017 roku.