Prawo

technology 785742 640Zdecydowana poprawa bezpieczeństwa na drogach. Koniec z nieuczciwą konkurencją w transporcie drogowym. Pełna jawność i możliwość sprawdzenia czy dany przewoźnik ma prawo wyjeżdżać na drogi. A wszystko dzięki Krajowemu Rejestrowi Elektronicznemu Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

edroga076Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez ministra infrastruktury i budownictwa.

books 942602 960 720Klauzule społeczne to narzędzie, dzięki któremu można łączyć zamówienia publiczne ze wspieraniem osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. Raport przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazał, że klauzule wciąż są wykorzystywane w znikomym stopniu.

kasaZ początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, który teraz obejmuje usługi budowlane. Zmiany zostały wprowadzone niedawno i jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy z branży wiedzą, jak rozliczyć swoją działalność według nowego prawa. O pomyłki w interpretacji przepisów jednak nietrudno.

niepelnosprawni 312 czerwca br. do konsultacji publicznych został skierowany projekt wytycznych i rekomendacji "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania".

waga prawoWiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit oraz generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Krzysztof Kondraciuk przedstawili rozwiazania zabezpieczajace podwykonawców. - Chcemy chronić polskich podwykonawców i firmy. Dziś na polskich drogach firmy realizują kontrakty na łączną kwotę 50 mld zł – powiedział Jerzy Szmit.