edroga808Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zarządza 943 kilometrami dróg krajowych, w tym 61 km klasy S, 500 km dróg klasy GP i 382 km dróg klasy G.

22 grudnia ub.r. oddano do ruchu odcinek drogi S8 Wiśniewo - Mężenin. Wyremontowano też ponad 10 km drogi nr 19, drogę nr 8 Korycin - Zagórze, DK nr 62, 63 i 65. Łączna długość tych większych remontów wyniosła około 22 km, a ich koszt to około 19,5 mln zł.

W ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych GDDKiA będzie realizowała inwestycje w miarę zabezpieczenia finansowego. W 2016 roku już przebudowano skrzyżowanie w Sokółce. Pozostałe to m.in. budowa chodników, przebudowa odcinków dróg, skrzyżowań, uspokojenie ruchu – łącznie 31 zadań. W 2016 roku rozpoczęto:
- budowę drogi rowerowej na odcinku Augustów – Przewięź (droga będzie miała ponad 6 km i szerokości 2 metrów o nawierzchni asfaltowej, obecnie trwają prace projektowe, a budowa powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku),
- przebudowę drogi krajowej nr 16 w miejscowości Poćkuny (a dokładnie przebudowa skrzyżowania DK nr 16 z drogami niższej kategorii na rondo),
- przebudowę drogi krajowej nr 16 w miejscowości Rutki (przebudowa skrzyżowania, budowa zatok autobusowych i chodników),
- budowę chodników w miejscowościach: Malinniki, Zabłudów, Drohiczyn.

W 2017 roku rozpoczną się inwestycje przewidziane w Programie Budowy Dróg Krajowych, przebudowy i rozbudowy dróg nr 62, 63, 65 oraz mostów.

- Planujemy oddać do użytkowania w trzecim kwartale 2017 roku odcinek drogi S8 od granicy województwa do Zambrowa oraz odcinek Mężenin – Jeżewo – poinformowała Elżbieta Urwanowicz, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA ds. Zarządzania Drogami i Mostami. – Trwa budowa obwodnicy Suwałk w ciągu drogi S61 o długości ponad 12 km. Oddanie do ruchu planujemy w drugim kwartale 2019 roku.

WP 20170208 15 50 32 ProWP 20170208 15 50 44 Pro
GDDKiA w Białymstoku przygotowuje też nowe przetargi, głównie dotyczące budowy drogi S61. Trwa postępowanie dla odcinka Suwałki – Budzisko, którego rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić do połowy br. Rozpoczęto przetargi dla budowy drugiej jezdni na obwodnicy Szczuczyna. Umowa ma być podpisana pod koniec kwietnia, a rozpoczęcie prac budowlanych w trzecim kwartale 2018 roku. Wykonawca odcinka drogi Kolno – Szczuczyn (2 części o łącznej długości 34,5 km) ma być znany do końca br. Ponieważ inwestycja będzie prowadzona w systemie „projektuj i buduj”, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2019 roku, a zakończenie w 2021.

Planowane jest również ogłoszenie przetargów na budowę drogi S61 o łącznej długości 57 km, od węzła Podborze do węzła Kolno.  

Docelowo, na terenie województwa podlaskiego sieć dróg ekspresowych ma wynosić ponad 467 kilometrów, w tym droga S8 - 77 km, S16 - 57 km, S19 - 198 km, S61 - 135 km.

Główne zadania, które są realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych do 2023, tj. budowa drogi S8, S61 od obwodnicy Augustowa do granicy państwa (2015-2021), S61 do Ostrowi Mazowieckiej do Augustowa (do 2021), S19 od granicy państwa do Białegostoku w 2023.

Wśród zakończonych inwestycji są z kolei: S8 Jeżewo – Białystok, obwodnica Zambrowa, Wiśniewa, obwodnica Wasilkowa na S19, obwodnica Stawisk i S8 Białystok – Katrynka – Przewalanka, obwodnica Szczuczyna i Bargłowa Kościelnego.

W roku 2017 ma się zakończyć budowa około 15 km drogi S8 od granicy województwa do istniejącej obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa. Trwają też przygotowania do budowy S19 od granicy państwa do Siemiatycz i Chlebczyna (2019-2025). Rozpoczęły się prace nad obwodnicą Suwałk i kolejnym odcinkiem do obwodnicy Suwałk do Budziska (zakończenie w 2022 roku). S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna ma być otwarta w 2021 roku.

WP 20170208 16 05 48 ProWP 20170208 16 07 33 ProWP 20170208 16 08 11 Pro
Via Carpatia, która połączy kraje bałtyckie z Europą południową, to na Podlasiu trasa o długości około 289 km, której wartość wynosi około 12 mld zł. Drogowcy, powołując się na badania natężenia ruchu z 2015 roku, wskazywali jednak, że planowany przebieg Via Carpatii nie jest tożsamy z odcinkami o największym natężeniu ruchu, a to właśnie ten wskaźnik, a nie decyzje polityków, powinien decydować o tym, gdzie budować trasy ekspresowe.

Ilona Hałucha
(na podstawie informacji z IX Seminarium Technicznego "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego", które odbyło się 8-10 lutego br. w Suwałkach)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.