Spis treści

Zastosowane w zrealizowanym w Puławach projekcie „Miasteczko Holenderskie” środki uspokojenia ruchu mają tak dobrane parametry, aby jednocześnie egzekwować jazdę z bezpieczną prędkością i nie powodować nadmiernych utrudnień w ruchu. Przykłady rozwiązań zastosowanych w ramach projektu „Miasteczko Holenderskie” są istotne z punktu widzenia podejścia do uspokojenia ruchu oraz skuteczności jego funkcjonowania. Charakterystykę wybranych rozwiązań przedstawiono poniżej.

W puławskim projekcie wiodącym elementem uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 824 (drodze rozprowadzającej o prędkości ruchu 50 km/h) jest środkowy pas brukowany.

Fot. 1. Środkowy pas brukowany na drodze wojewódzkiej nr 824Jest to środkowy pas rozdzielający, wykonany z kostki betonowej, wyniesiony ponad poziom nawierzchni bitumicznej, obramowany krawężnikiem leżącym. Nowy przekrój uporządkował poprzednią sytuację, którą charakteryzowały nadmiernie szerokie i niejasno rozdzielone pasy ruchu, co sprzyjało zbyt szybkiej jeździe i niebezpiecznym zachowaniom kierowców. Pas ten jest tak zaprojektowany i wykonany, że dopuszcza przejazd pojazdów w poprzek, ruch pojazdów (w miejscach wyznaczonych przez malowanie krawędziowe), a w razie potrzeby również ruch pojazdów po pasie w takich sytuacjach jak np.  wyprzedzanie pojazdów wolnobieżnych, omijanie pojazdów, które uległy awarii lub wykonują czynności utrzymaniowe związane z drogą. Ważną rolą jest także zapewnienie możliwości bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z posesji położonych stosunkowo gęsto przy drodze wojewódzkiej (pojazdy nie blokują podstawowych pasów ruchu w oczekiwaniu na wjazd lub wyjazd do posesji). Pas brukowany swoją obecnością powoduje separację przeciwnych kierunków ruchu, a co za tym idzie ogranicza niebezpieczne wyprzedzanie w obszarach zabudowanych. Ponieważ podstawowe pasy ruchu zostały zawężone do szerokości przewidzianych przepisami, obecność dodatkowego pasa dodatkowo optycznie zawęża pasy ruchu i ma wpływ na dalsze ograniczenie prędkości. Pas brukowany ma zmienną szerokość i przebieg w planie sytuacyjnym, dostosowane do warunków miejscowych, istniejącej zabudowy i potrzeb wynikających z geometrii drogi.
Bezpośrednio z pasem brukowanym powiązane są wyniesione powierzchnie skrzyżowań, wprowadzone na najważniejszych skrzyżowaniach na odcinku drogi wojewódzkiej, w pięciu lokalizacjach.

Fot. 2. Wyniesiona powierzchnia skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.