Prawo

waga prawoPozytywne zmiany zachodzące na rynku zamówień publicznych w sektorze administracji rządowej to wzór dla innych zamawiających. Jak wynika z raportu Urzędu Zamówień Publicznych, w 2016 roku liczba postępowań z wykorzystaniem klauzul społecznych wzrosła o 323%. Najczęściej występującym zapisem tego typu w SIWZ był wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, gdy charakter obowiązków na to wskazuje.

edroga170Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi zazwyczaj w miesiącach jesiennych. Nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawia, że dochodzi do wielu zdarzeń drogowych.

edroga010Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szykuje się do zmiany rozporządzenia o warunkach technicznych dla dróg publicznych. Postępują także prace nad standaryzacją obiektów mostowych.

edroga241W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) na  gminy w całej Polsce, został nałożony obowiązek zmiany nazw określonych ulic. Konsultacje społeczne w tej sprawie odbędą się m.in. w Katowicach.

edroga966Po roku od wprowadzenia przez rząd tzw. pakietu paliwowego, eliminującego luki w przepisach regulujących obrót paliwami płynnymi, Grupa Lotos po raz pierwszy od lat wypłaciła dywidendę.

kasaCo trzecia młoda firma upada w ciągu pierwszego roku z powodu bardzo niskiej rentowności (niezależnie od sektora na poziomie 1-1,5 proc. od obrotu) i problemów z finansowaniem. W I półroczu 2017 roku ogłoszono informacje o niewypłacalności 418 przedsiębiorstw – wynika z analizy Euler Hermes. To 15-proc. wzrost względem I połowy 2016 roku.