Prawo

Ugoda 02Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz konsorcjum, którego liderem jest chińska spółka budowlana Covec, zawarły porozumienie w sprawie rozwiązania wieloletniego sporu dotyczącego budowy odcinków autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą, zapoczątkowanego jeszcze w 2011 roku.

edroga283Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Ponadto, 6 lipca Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził rekomendację KE dotyczącą przyznania dofinansowania ze środków Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) dla 10 polskich projektów transportowych (w tym dla 2 projektów wielostronnych z polskim udziałem). Polska otrzymała 826,5 mln euro.

edroga959Tylko w ciągu ostatnich miesięcy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło ponad 130 zawiadomień z policji w sprawie zatrzymania praw jazdy. Za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. W ślad za wszczęciem postępowania przez policjantów, na biurko starosty poznańskiego trafiają… listy od tych, którzy na trzy miesiące muszą zapomnieć o kierowaniu autem.

P8230045Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Nowelizacja przyspieszy wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

edroga661Jak pokazują wyniki raportu pt. „Transport na Drogach Europy”, polscy przewoźnicy najczęściej jeżdżą do krajów starej UE, takich jak: Niemcy, Francja czy Austria. Jednak zachodnia Europa, poprzez tworzenie nowych barier prawnych: wprowadzenie płacy minimalnej, wzmożone kontrole drogowe czy wymogi administracyjne, stara się minimalizować konkurencyjność innych krajów. Czy wpływa to na delegowanie polskich pracowników za granicę?

edroga139Spada liczba frachtów i jednocześnie wzrasta liczba upadłości firm TSL w Polsce. Wskaźnik wyprzedzający kondycji branży transportowej FIT opracowany przez Instytutu Keralla Research wynosi 47,01 proc., co oznacza, że jest poniżej granicznego progu - wynika z najnowszego raportu Instytutu Keralla Research „Finanse Inwestycje Trendy (FIT) Branży Transportowej”, przeprowadzonego wśród aktywnie działających firm TSL w Polsce.