Prawo

IMG 5307Aura przyniosła opady śniegu, należy więc pamiętać o odśnieżaniu chodników i dachów. Obowiązki, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości, wynikają m.in. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

fotoradar 2Warszawskie fotoradary będą wykorzystywane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Umowa została zawarta na 3 lata i kończy okres unieruchomienia systemu budowanego przez Straż Miejską od 2012 roku. Wartość udostępnionego sprzętu, 27 urządzeń stacjonarnych, to 5 mln zł.

book 933088 960 720- Równolegle z pracami nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego prowadzimy prace nad zupełnie nową formułą przepisów techniczno-budowlanych. Zaprosiliśmy do tych prac ekspertów. Minister Andrzej Adamczyk powołał Zespół Doradczy, który już rozpoczął pracę – mówi wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

sejmMożliwość przekazywania przez samorządy środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych to istota nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, którą przegłosowano w Sejmie. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw postulatom samorządów, które w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne, chcą finansować przy drogach krajowych np. budowę chodników czy ścieżek rowerowych. Uchwalone przepisy wyeliminują wątpliwości prawne dotyczące możliwości przekazywania przez samorządy środków na takie inwestycje.

spadekWśród małych przedsiębiorców w Polsce przybyło pesymistów, którzy negatywnie oceniają ogólną sytuację i perspektywy rozwoju swoich firm. Dodatkowo prawie trzy czwarte z nich nie ma zaufania do decyzji podejmowanych przez rządzących. To wnioski z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, dotyczącego nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych firm w pierwszej połowie 2016 roku.

paper 1328856 960 720Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż w związku z zakończeniem realizacji inicjatyw podejmowanych w ramach Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016, Urząd Zamówień Publicznych opracował projekt kolejnego dokumentu planistycznego, którego celem jest dalsza popularyzacja uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia.