Inżynieria ruchu

Holenderska praktyka projektowaHolandia posiada bogate doświadczenia związane z wytycznymi projektowania dróg. Pierwsze wytyczne pochodzą z lat sześćdziesiątych. Rozwój społeczny oraz odnawiane z biegiem lat poglądy na projektowanie przyczyniły się do wielokrotnego poddawania zmianom oraz aktualizacjom kolejnych wersji wytycznych. Sieć drogowa w Holandii również była każdorazowo dopasowywana do obowiązujących wytycznych, co prowadziło do wzrastającej jednolitości dróg oraz zmniejszania się liczby wypadków drogowych i ofiar ruchu drogowego. Każdorazowo przy wdrażaniu i realizacji wytycznych współpracują różne poziomy władz.

Przesadna dostępnośćJedną z podstawowych cech określających kategorię drogi jest jej dostępność. Główne drogi ruchu przyspieszonego w Polsce oznaczone symbolem GP to drogi, które w myśl obowiązujących przepisów powinny posiadać ograniczoną dostępność. Jednak na drogach tej kategorii bardzo często mamy do czynienia ze sporą ilością zjazdów zarówno indywidualnych, jak i publicznych.

Każde tego typu miejsce włączenia się do drogi tej kategorii to potencjalne miejsce kolizji. Jak wykazują analizy danych o wypadkach drogowych, bardzo często w sąsiedztwie zjazdów dochodzi do kolizji i wypadków.  W związku z tym powinno się dążyć do tego, aby wzdłuż tego typu dróg wykonywać jak najwięcej dróg serwisowych (zwanych inaczej zbierająco – rozprowadzającymi).

Zieleń w środkach uspokojenia ruchuDzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zieleni ulice w miastach i małych miejscowościach mogą być bezpieczne i wyglądać estetycznie. Przy pomocy zieleni można w dużym stopniu ograniczyć negatywne skutki ruchu kołowego związane z zagrożeniami w ruchu drogowym, nadmierną emisją spalin i hałasu, czy z drganiami transportowymi. Można również poprzez odpowiednie aranżacje wykorzystywać zieleń jako naturalne elementy wspomagające uspokojenie ruchu i za ich pomocą tworzyć estetyczne i trwałe strefy ruchu uspokojonego. W ten sposób dzięki wykorzystaniu zieleni powstają bezpieczne przestrzenie publiczne, przyjazne dla lokalnych społeczności jako enklawy towarzyskiego życia sąsiedzkiego.

Mobilna Na głównych ulicach łączących promieniście pierwszą i drugą obwodnicę Krakowa, na których wybudowano torowiska tramwajowe, wraz z ogólnym wzrostem motoryzacji stale pogarszają się warunki ruchu. Jednym z przykładów jest ulica Karmelicka.

Ulica Karmelicka to jeden z kilku ciągów łączących dwie śródmiejskie obwodnice Krakowa. Pełni funkcje łączące centrum miasta z jego dzielnicami zachodnimi oraz pasażu handlowego. Mierzy 750 m, posiada dwa pasy ruchu i wbudowane torowisko. W 1997 roku została wyremontowana. Poprawiono wówczas komfort pieszych spacerujących pomiędzy sklepami oraz usprawniono komunikację publiczną poprzez przybliżenie krawędzi jezdni do torowiska i wyeliminowano tym samym jeden pas ruchu dotąd zajmowany przez parkujące pojazdy. Niestety, poziom zatłoczenia gwałtownie rósł skutkując tamowaniem przejazdu tramwajom i samochodom osobowym.

Bezpieczeństwo motocyklistówNowoczesne technologie, stosowane w rozwiązaniach urządzeń bezpieczeństwa ruchu przez firmy Highway Care (Wielka Brytania), Snoline (Włochy) oraz BASYC (Hiszpania), pozwalają zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków wśród kierowców motocykli.

W Wielkiej Brytanii, na węźle Sandygate autostrady A379 typu „koniczyna”, został niedawno zainstalowany innowacyjny system o nazwie BikeGuard w celu zmniejszenia ciężkości wypadków motocyklistów w rejonie węzła. Dostarczone przez firmę Highway Care dodatkowe wyposażenie bariery było specjalnie zaprojektowane, by wprowadzić ochronę dla motocyklistów. Zostało ono zamówione przez Urząd Miasta Devon jako środek poprawy bezpieczeństwa, aby uchronić motocyklistów przed ciężkimi urazami, których doznają w wyniku uderzenia w podpory istniejących barier.

Znaki zmiennej treści w ITSAby podnieść efektywność i bezpieczeństwo sterowania ruchem powszechnie już stosuje się Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) zbudowane na bazie zintegrowanych technologii komunikacyjnych i informatycznych. Wśród konkretnych rozwiązań elementów ITS mamy znaki zmiennej treści, zarówno wyświetlane na tablicach diodowych, jak i pojawiające się na rotacyjnych tablicach panelowych.

W znakach zmiennej treści opartych na technologii diodowej konstrukcja matrycy umożliwia wyświetlanie wszystkich kolorów w skali RGB oraz dowolnych kształtów – symboli, znaków drogowych i znaków tekstowych. W Polsce pojawiają się tego typu urządzenia, jednak jak do tej pory informują one kierowców głównie o warunkach atmosferycznych oraz ograniczeniach prędkości.