Inżynieria ruchu

Polska strategia ITSUnia Europejska dostrzega potrzebę zintensyfikowania  działań  na rzecz rozwoju  ITS oraz konieczność zdefiniowania wspólnych standardów systemowych wdrożeń. Dlatego pod koniec zeszłego roku Komisja Europejska opublikowała „Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie”. Został też przygotowany projekt dyrektywy, która ma ustanowić ramy prawne dla koordynacji wdrożeń ITS w Europie. Nasze Ministerstwo Infrastruktury aktywnie uczestniczy w wypracowaniu końcowej wersji tej dyrektywy, brało także udział w przygotowaniu wniosków państw członkowskich do planu działań.

Obecne prace Ministerstwa Infrastruktury w zakresie ITS skupiają się w trzech obszarach. Pierwszy ma charakter strategiczny, a więc dotyczy przygotowania „Strategii rozwoju ITS w Polsce”. Drugi obszar działań obejmuje koordynowanie głównych projektów ITS w poszczególnych gałęziach transportu. Trzecim obszarem jest przygotowanie legislacyjne i organizacyjne do wydatkowania środków unijnych na projekty ITS.

Droga do bezpieczeństwaMiędzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2008: podczas trzydniowego spotkania eksperci z kraju i zagranicy prezentowali najważniejsze dokonania w dziedzinie drogownictwa, omawiali programy służące poprawie bezpieczeństwa na drodze i wokół niej.

Podeszła do ławki, ale nie usiadła. Szukała czegoś w torebce. Chwilę później nerwowo odpalała papierosa.

- Dobrze, że jesteś. Popatrz jakie mam szczęście – powiedziała Olga do zbliżającej się dziewczyny. – Nie przypuszczałam, że dziś zobaczę takie czarne worki. Akurat dziś! I to przed uczelnią! A wczoraj Krzysiek miał wypadek.
- Jak to? Chyba żartujesz? – zapytała Patrycja.
- Przechodził na pasach i potrącił go samochód. Na szczęście chyba nic strasznego mu się nie stało. Jest w szpitalu na obserwacji.

STOP, który nie zatrzymaWypadek. Samochód wpadł w poślizg. Zjechał na pobocze i uderzył w słup utrzymujący tablicę kierunkową. Kierowca zginął natychmiast.

Kolizje z urządzeniami drogowymi to jeden z częstych rodzajów wypadków. Co zrobić, aby jeśli już dojdzie do zderzenia ze znakami, barierami, słupami oświetlenia uratować życie? Projektować i stosować konstrukcje bezpieczne pasywnie.

Konstrukcje zapewniające bezpieczeństwo działają zasadniczo na dwa sposoby: albo ulegają ścięciu i nie stanowią już dalej przeszkody dla uderzającego samochodu albo pochłaniają energię zderzenia i ulegają zniszczeniu przejmując większość skutków wypadku.

Pasywne bezpieczeństwoUżycie pasywnie bezpiecznych konstrukcji wsporczych może wyeliminować potrzebę stosowania bariery w niektórych miejscach. Ale w innych przypadkach, gdy mamy filary wiaduktów lub wysokie nasypy, bariery są konieczne - między innymi o tym w rozmowie z dwoma brytyjskimi specjalistami w zakresie bezpieczeństwa pasywnego - Andrew Pledgem i Davidem Milne.

- Ostatnio opublikowano książkę pod Pana redakcją – Projektowanie bezpiecznego otoczenia drogi [1]. Jak mówi podtytuł, jest to Podręcznik dla projektantów drogowych. Co zainspirowało Pana do stworzenia podręcznika o bezpieczeństwie na drogach? Moda na ten temat?

Bezpieczna UniaW październiku 2007 roku Unia Europejska zleciła przegląd bezpieczeństwa na autostradach i drogach ekspresowych, na których stosowane są bariery linowe. Również Komitet Normalizacyjny UE został zobowiązany do rozpoznania tego problemu i sprawdzenia jak dotychczas są stosowane bariery.

Niecały rok później, w czerwcu 2008 r., Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy dotyczącej poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Unia dąży do poprawy i ujednolicenia poziomu bezpieczeństwa drogowego we wszystkich krajach członkowskich.

W zakresie infrastruktury drogowej brak jest jednolitych europejskich przepisów, a w poszczególnych krajach są duże rozbieżności jeżeli chodzi o normy. Nowym obowiązującym normom nie odpowiadają istniejące drogi. Tym problemom ma zaradzić m.in. wprowadzony przez dyrektywę obowiązek dokonywania oceny pod względem bezpieczeństwa istniejącej i projektowanej infrastruktury drogowej.

Olsztyńskie Centrum Sterowania RuchemZ 72 sygnalizacji świetlnych, funkcjonujących w ciągach ulic Olsztyna, 62 to instalacje odpowiadające najnowszym standardom technicznym (sygnalizacje akomodacyjne, acykliczne, pracujące w trybach sterowania wlotami lub sterowania strumieniami ruchu). 33 z nich działa w nowoczesnym systemie sterowania obszarowego SCATS. Nadzór nad ruchem drogowym jest wspomagany podglądem z 36 kamer cyfrowych zainstalowanych w najbardziej newralgicznych punktach sieci ulicznej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie rozpoczął modernizację systemu sterowania ruchem w 2000 roku. Modernizacja była wieloetapowa, rozłożona w czasie, przede wszystkim z uwagi na konieczność dostosowania zamierzeń inwestycyjnych do planów budżetowych miasta. Ale przeciąganie w czasie miało także swoją dobrą stronę – otóż mogliśmy korygować kolejne kroki inwestycyjne o parametr postępu technologicznego. A chyba niewielu chciałoby zaprzeczać tezie, że w inżynierii ruchu postęp technologiczny to komponent kluczowy.