Drogi i mosty

Lepiszcza gumowo-asfaltowe w amerykańskim drogownictwieW USA już w 2002 r. ilość opon wycofywanych z użytku sięgała 3,5-4 mln ton/rok (285 mln opon/rok). Państwa Unii Europejskiej w 2006 roku miały do zutylizowania około 3,1 mln ton opon na rok. Co robić z taką ilością odpadów? - Właściwości użytkowe opon samochodowych to: odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na działanie warunków atmosferycznych i odporność na starzenie. Te cechy można przenieść do mieszanek mineralno-asfaltowych, do produkcji których wykorzysta się właśnie produkt przemysłu motoryzacyjnego. W ten sposób równocześnie rozwiązuje się problem zagospodarowania ogromnych ilości zużytych opon  – zaznacza dr inż. Karol J. Kowalski z Politechniki Warszawskiej. Ich składowanie na wysypiskach stwarza zagrożenie pożarowe skutkujące skażeniem powietrza uwolnionymi związkami, niebezpiecznymi dla  zdrowia ludzi. Również utylizacja przemysłowa (np. spalanie w cementowniach) nie jest skutecznym rozwiązaniem tego problemu.

W ubiegłym stuleciu, w latach następujący po drugiej wojnie światowej, intensywny rozwój ruchu samochodowego wywołał konieczność szukania metod poprawy właściwości asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych używanych do budowy dróg. – Dobry asfalt, to taki, który spełnia wymagania techniczne oraz posiada szeroki temperaturowy zakres lepkosprężystości od -300C do +700C, tak aby w niskich ujemnych temperaturach nie pękał i nie był materiałem kruchym, a w wysokich dodatnich temperaturach nie płynął jak ciecz newtonowska. Stąd wynikła konieczność poprawy właściwości lepiszczy przez ich modyfikację. Na świecie powszechnie modyfikuje się asfalty polimerami. Ale równie dobrą jakość asfaltów można uzyskać używając do modyfikacji rozdrobnioną gumę ze zużytych opon samochodowych – podkreśla prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat z Politechniki Warszawskiej.

Budownictwo: pesymistyczne ocenyOgólny klimat koniunktury w budownictwie w październiku oceniany jest bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu, a także fatalnie w stosunku do adekwatnego okresu przed rokiem. Wpływ na to mają negatywne, gorsze niż we wrześniu oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej – informuje Główny Urząd Statystyczny.

MM w transporcieW tym roku do European Platform on Mobility Management - EPOMM przystąpiły trzy kolejne państwa: Finlandia, Norwegia i Włochy. W ten sposób wskazały, że zarządzanie mobilnością (Mobility Management - MM) jest jedną z istotnych metod rozwiązywania problemów transportowych.

W liczącej 5,3 mln mieszkańców Finlandii na tysiąc osób przypada 515 samochodów, którymi wykonuje się aż 58 procent codziennych podróży. Finowie po latach intensywnych prac nad bezpieczeństwem drogowym postanowili, że ich narodowy sektor transportu powinien poszerzyć swoje działania o metody Mobility Management.

Funkcjonalność przekazów wizualnych w środowisku drogi cz. IIISystemy Informacji Miejskiej to istotny klucz do poruszania się po danej miejscowości zarówno zmotoryzowanym, jak i pieszym. Dotarcie do konkretnej ulicy, a i do konkretnego budynku, a nawet i drzwi jest niezbędne, mimo iż informacja ta nie należy do systemu znaków drogowych. Jednak jest to wciąż element oznakowania dróg, tylko że w innej konwencji i w innym wymiarze.

Systemy Informacji Miejskiej, tak zwane SIM-y, są przedłużeniem oznakowania dróg i swoją rolę spełnia głównie w miastach. Jednak na terenach wiejskich również mają zastosowanie, choćby wskazując dojazd do danego przysiółka, czy nawet do jakiejś szczególnej, czy nawet pojedynczej budowli. Są to bowiem wciąż elementy przydatne dla kierowców, którzy dopiero pieszymi staną się w momencie zaparkowania swego samochodu, a do tego momentu korzystają z informacji zza kierownicy.

Funkcjonalność przekazów wizualnych w środowisku drogi cz. IIZnaki kierunku (drogowskazy) są  kolejną serią znaków wykazujących niekiedy brak czytelności, a i również estetyki (znaki „kierunku i miejscowości” - grupa E). Najczęściej w tych znakach mamy do czynienia z nadmiarem informacji serwowanej kierowcy.

Równocześnie możemy mówić o oznakowaniu nieczytelnym pod względem ukierunkowania, tj. umieszczania strzałek na znakach, jak i o lokalizacji tych znaków w niezbyt adekwatnych miejscach.