Mobilność

Atrakcyjność roweru miejskiego jako środka lokomocji na przykładzie Rzeszowa cz. IIPomiary były wykonywane w czerwcu 2011 roku. Przejazdy poszczególnymi środkami transportu realizowane były podczas szczytu porannego w godzinach 7:00-9:00 i popołudniowego w godzinach 14:30- 16:30. Przeszkoleni uczestnicy badań otrzymali karty pomiarowe, na których odnotowywano zarówno całkowity czas podróży mierzony od punktu początkowego do celu (podróż samochodem), jak i czasy dojścia do wybranego środka transportu, czas przejazdu oraz czas przejścia do celu (autobusem oraz rowerem). Podczas planowania eksperymentu uwzględniono zalecenia zawarte w [1] i [2]. Schematy podróży pokazano na rys.5.

Atrakcyjność roweru miejskiego jako środka lokomocji na przykładzie Rzeszowa cz. IJednym ze sposobów zmniejszenia natężenia ruchu samochodów w centrach miast jest promowanie komunikacji zbiorowej i rowerowej. Samorządy niektórych miast wprowadziły usługę „roweru miejskiego”. W niniejszej pracy na przykładzie miasta Rzeszowa przedstawiono analizę czasu podróży w godzinach szczytu komunikacyjnego rowerem miejskim między punktami docelowymi zlokalizowanymi w kluczowych punktach miasta. W celu oceny efektywności roweru miejskiego wyniki te porównano z czasem podróży tradycyjnymi środkami lokomocji – autobusem komunikacji miejskiej oraz samochodem osobowym. Przedstawiona analiza nie obejmuje całokształtu zagadnień związanych z problematyką transportu rowerowego w miastach.

Przyszłość mobilności w EuropieKomisja Europejska naciska na przyspieszenie rozwoju i wprowadzania na rynek nowych technologii w branży transportowej. 18 września rozpoczęto prace, których celem jest koordynacja badań naukowych i innowacji w transporcie.

- Transport ma zasadnicze znaczenie dla europejskiej gospodarki – powiedział wiceprzewodniczący KE Siim Kallas. – Jeśli nie będziemy więcej inwestować w badania i innowacje, może mieć to poważne konsekwencje dla ogólnej konkurencyjności gospodarki UE. Inicjatywa, którą rozpoczynamy ma pomóc w osiągnięciu naszych celów w zakresie mobilności i ma mieć pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie.

Jednym autem nie tylko podczas EUROZ obserwacji wolontariuszy wynika, że w 90 proc. pojazdów osobowych, poruszających się po Gdańsku w dni meczowe, przemieszczała się tylko jedna osoba. Jednym ze sposobów  zapobiegania tworzeniu się korków są wspólne podróże. Od września 2011 r. Urząd Miejski w Gdańsku uczestniczy w propagowaniu  idei carpoolingu, czyli przejazdów okazyjnych praktykowanych z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych i w wielu miastach europejskich.

Akcja pod hasłem „Jednym autem” zachęca do zapełniania pustych miejsc w samochodach. Dzięki specjalnemu serwisowi www.jednymautem.pl, z którego korzystają mieszkańcy i turyści można bezpłatnie nawiązać kontakt z osobą, która dysponuje wolnym miejscem w samochodzie i jedzie w tym samym kierunku.

Jedziemy na meczInformacje - nie tylko dla zmotoryzowanych kibiców - o sytuacji na drogach rekomendowanych przez GDDKiA, można wysłuchać po wejściu na stronę internetową tej instytucji.

Czy się zmienia się na trasach na EURO?  O tym czy i gdzie i jakie są utrudnienia na trasach wybranych dla kibiców Mistrzostw w piłce nożnej GDDKiA informuje codziennie,  m.in. poprzez komunikaty odczytywane przez  redaktora Aleksandra Żyznego. Raporty dźwiękowe z aktualną sytuacją na drogach rekomendowanych dla kibiców są umieszczane dwa razy dziennie w serwisie GDDKiA przygotowanym specjalnie na czas trwania Mistrzostw.

Ulotka dla kierowców na EURO 2012Jak szybko i sprawnie dojechać do miast, w których będą odbywały się mecze, rady i informacje - w czterech językach - na temat przepisów ruchu drogowego dla tych, którzy będą chcieli przyjechać na EURO 2012 samochodem – te i wiele innych cennych wskazówek znajduje się w ulotce przygotowanej przez BRD KGP, GDDKiA, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Krajową Radę BRD. Policjanci otrzymali 100 tysięcy takich ulotek, które trafią do kierowców.