Mobilność

most lazienkowski pozar1Jest już ostateczna lista projektów związanych z komunikacją miejską, które, w latach 2014-2020, zostaną dofinansowane z funduszy unijnych w ramach kontraktu terytorialnego. Znalazła się na niej m.in. budowa trasy tramwajowej do Wilanowa i na osiedle Gocław.

edroga651Kierowcom ciężarówek przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

- 3 czerwca 2015 roku od godziny 18:00 do godziny 22:00,
- 4 czerwca 2015 roku od godziny 8:00 do godziny 22:00

obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Źródło: GDDKiA

sign 441318 640- To niedopuszczalne, że w Europie setki osób rocznie ginie na przejazdach kolejowych - powiedział Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC). - W dłuższej perspektywie trzeba zastąpić je wiaduktami lub przejściami podziemnymi. Ale i teraz wiele jeszcze można zrobić. Te najbardziej niebezpieczne przejazdy powinny być modernizowane w pierwszej kolejności. Potrzebujemy także skuteczniejszej edukacji, aby uświadamiać, że brak ostrożności na przejeździe kolejowym może być śmiertelnie niebezpieczny.

edroga237Maj dobiegł końca, a wraz z nim rywalizacja w ramach „European Cycling Challenge”. Gdańsk wygrał we wszystkich kategoriach, bijąc wszystkie dotychczasowe rekordy z poprzednich edycji.

edroga989Na liście zadań Programu Realizacyjnego na lata 2015-2016 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 wciąż widnieje zapis o liczbie ujawnionych wykroczeń, jaką powinni wykazać się policjanci do końca 2015 roku.

edroga1008Prawie 400 uczestników wzięło udział w tegorocznej edycji VIII Polskiego Kongresu ITS w Warszawie (26-27 maja), z czego 60 proc. to przedstawiciele sektora publicznego, reprezentanci samorządów czy zarządów dróg.