Mobilność

fot viaTOLL251 kilometrów rozszerzenia, 86 tys. nowych rejestracji pojazdów i ponad 1,55 mld zł przekazanych do Krajowego Funduszu Drogowego – oto bilans działalności systemu viaTOLL w 2015 roku. Rok obfitował w wydarzenia mające duży wpływ zarówno na kierowców, jak i całą branżę transportową. Pierwszym z nich była nowela Ustawy o drogach publicznych, która wprowadziła szereg zmian w ich otoczeniu prawno-instytucjonalnym.

edroga234Więcej stacji i nowych rowerów, nowoczesne oprogramowanie i jazda na rowerze miejskim przez cały rok, a nie tylko od marca do listopada  – to najciekawsze zmiany jakie planowane są w systemie KMK Bike. Obecnie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu jest na etapie wyboru operatora na kolejne lata. Do postępowania koncesyjnego zgłosiło się 5 firm.

edroga957W nowym raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej eksperci wskazują na konieczność dokładniejszego zbierania danych na temat roli rozproszenia jako przyczyny wypadków drogowych.

pieszy- Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie pełni trzy funkcje - wyjaśnił Łukasz Gryga z ZIKiTu. - Zarządcy dróg, ruchu oraz organizatora i nadzorcy transportu publicznego. Z tego względu jednostka wykorzystuje różne systemy, które zostały zgromadzone w jednym Centrum Sterowania Ruchem.

edroga116W pięciu województwach (małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim) rozpoczęły się ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży to czas odpoczynku, a dla inspektorów ITD i policji więcej kontroli, zwłaszcza autokarów.

edroga661Zmiany w przepisach wprowadzające wyższe kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości zdały egzamin. Sama świadomość możliwości utraty prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o 50 km/h powoduje, że kierowcy zdejmują nogę z gazu. Nadal jednak wielu z nich przekracza prędkość.