Ochrona środowiska

edroga165Na Śląsku zapoczątkowano współpracę na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów przestrzeni i krajobrazu województwa w ramach Forum Przestrzeni.

mapa akustyczna GdanskKażdy budynek w mieście można obejrzeć jako trójwymiarowy model i zobaczyć, jaki jest poziom hałasu na jego elewacji – to niejedyna ciekawa opcja dostępna w nowej mapie akustycznej Gdańska. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 40 stacji pomiarowych, a wyniki monitoringu są także ogólnodostępne na portalu mapy akustycznej.

edroga084Zakończył się nabór do II edycji Zielonego Budżetu Miasta Lublin. Mieszkańcy zgłosili 74 projekty. Rozpoczęła się ocena formalna przesłanych zgłoszeń, a następnie zespół ekspertów dokona oceny merytorycznej. Projekty wybrane do realizacji poznamy na początku przyszłego roku. Na realizację wybranych projektów, podobnie jak w poprzedniej edycji, miasto przeznaczy 2 mln zł.

edroga173Jesień to czas ptasich odlotów. Nawet w środku miasta można wówczas zobaczyć stadka wędrujących wróblaków lub przelatujące wysoko żurawie. Wiele ptaków, takich jak chociażby drozdy i chruściele, przemieszcza się nocą.

Drzewa na pl Konstytucji chronione specjalnymi skrzyniamiWarszawskie rośliny będą dobrze zabezpieczone przed negatywnymi skutkami nadchodzącej zimy. Tam, gdzie jest to wskazane, drzewa oraz krzewy chronione będą, przypominającymi skrzynie, drewnianymi konstrukcjami oraz specjalnymi foliami i matami. Niektóre zawinięte zostaną w kokony. Estetyzacji przestrzeni przysłuży się również, mający także działanie przeciwmrozowe oraz zapobiegające zachwaszczeniu, stroisz.

edroga03623 października br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego dla zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579. Pomimo wcześniejszych wezwań oraz spotkania roboczego w dalszym ciągu wymaga ona dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień.