Ochrona środowiska

edroga482Lublin ma już koncepcję rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy. Zmiany obejmą około 1 000 ha, 50 km ścieżek rowerowych i 50 km ciągów pieszych. W dolinie powstanie 20 kładek pieszo-rowerowych, 4 plaże, 4 parki, Ogród Jordanowski, 9 przystani kajakowych, 8 punktów szlaku młynów wodnych, place zabaw dla dzieci, miejsca czynnej rekreacji dla dorosłych, punkty, wieże i ciągi widokowe. Poprawi się infrastruktura techniczna, a także czystość wody w Zalewie Zemborzyckim i samej rzece.

P4080046Zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej to podstawowe założenia porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza. To kolejne działania, które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza w mieście.

industryPoprawa jakości powietrza w Polsce wymaga działań systemowych. W Ministerstwie Środowiska działa Komitet Sterujący ds. „Krajowego Programu Ochrony Powietrza”. W jego ramach współpracuje m.in. z ministrem energii nad standardami dla paliw stosowanych w domowych piecach oraz ministrem rozwoju nad standardami dla tych pieców.  

P1120981W listopadzie 2016 roku firma EKKOM Sp. z o.o. zakończyła realizację 4-letniego projektu, którego celem był monitoring skuteczności zastosowanych działań minimalizujących negatywny wpływ budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Pyrzowice na zwierzęta.

dym12 stycznia Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały antysmogowej, uwzględniający uwagi zgłoszone w trakcie miesięcznych konsultacji społecznych. Teraz projekt dokumentu trafi do małopolskich radnych, którzy ostateczną decyzję co do wprowadzenia uchwały podejmą na najbliższej sesji, 23 stycznia.

wiedenW ostatnim czasie dużo się dyskutuje na temat niechlubnego rekordu Polski. Aż 33 polskie miejscowości znalazły się w rankingu najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. Polska stała się przez to stolicą europejskiego smogu. W austriackiej stolicy trend jest zupełnie odwrotny.