Mobilność

Koszty stania w korkach spadły o 52 mln zł. Duże inwestycje drogowe przynoszą szybkie efekty dla kierowców. Najszybciej „odkorkowuje” się Gdańsk i Warszawa.

Energia może pochodzić m.in. z paliw kopalnych (ropa, gaz), zasobów jądrowych czy ze źródeł odnawialnych (woda, wiatr). Dotąd najbardziej eksploatowane są zasoby ropy – jej udział w rodzajach wykorzystywanej energii stanowi 42%. Taki stan rzeczy przyczynia się do drastycznie szybkiego wykorzystania naturalnych źródeł paliw, wzrostu ich cen oraz do poważnych problemów środowiskowych.

Zalety GPS szczególnie uwidaczniają się w pomiarach czasu trwania różnych procesów ruchu w transporcie zbiorowym. – Wykorzystanie GPS daje możliwość precyzyjnego określenia położenia każdego pojazdu w czasie i przestrzeni. W transporcie zbiorowym czas ma decydujące znaczenie. Trudno dzisiaj budować rozkłady jazdy czy proponować rozwiązania komunikacyjne bez wiedzy, jak system transportu działa. Musimy więc wiedzieć jak wyglądają procesy ruchu, którymi zarządzamy – podkreśla dr inż. Marek Bauer z Katedry Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej.

Komisja Europejska ogłosiła finalistów dwóch konkursów, które wyłonią najlepsze miasta pod względem promowania zrównoważonego podejścia do mobilności. Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas oraz komisarz ds. środowiska Janez Potočnik przedstawią laureatów podczas specjalnej ceremonii, 24 marca w Brukseli.

W latach 60. minionego stulecia za oczywiste uznawano planowanie sieci transportowej miast z myślą przede wszystkim o potrzebach kierujących samochodami. Graz nie było pod tym względem wyjątkiem. Za to w wyjątkowy sposób dominacja samochodów dokuczyła mieszkańcom stolicy austriackiego regionu Styria. Skuteczne rozwiązanie problemu przyniosła koncepcja „Łagodnej mobilności”.

Hiszpańskie miasto Vitoria-Gasteiz było wielokrotnie wyróżniane i nagradzane za promowanie zrównoważonej mobilności (m.in. było Europejską Zieloną Stolicą w 2012 roku). Obecnie miasto prowadzi nowy program, mający na celu poprawę mobilności i jakości życia obywateli. Zmiany nastąpią dzięki ograniczeniu negatywnych skutków nadmiernego używania prywatnych samochodów oraz lepszemu wykorzystaniu przestrzeni publicznej.