Mobilność

Z inicjatywy Europejskiej Federacji Cyklistów w 2009 roku w zapisach Karty Brukselskiej zarysowano wizję potrojenia skali ruchu rowerowego w Europie do roku 2020. Zatem według tego dokumentu poziom ruchu rowerowego ma sięgnąć 15% przeciętnego udziału w ogólnej liczbie podróży. Z polskich miast sygnatariuszami Karty są: Gdańsk, Kraków i Łódź. Gdańsk kontynuując inicjatywę podjął się stworzenia Karty Mobilności Aktywnej. Ten z kolei dokument jest próbą przełożenia na polskie warunki zapisów zawartych właśnie w Karcie Brukselskiej.

Zasadniczym zadaniem projektu GSP - Galileo Signal Priority* było opracowanie i przetestowanie urządzenia RPP (Robust Positioing Prototype), a więc urządzenia umożliwiającego precyzyjne lokalizowanie pojazdów komunikacji publicznej w ruchu. W ramach tego projektu wykonano też ocenę szans wdrożenia takiego urządzenia do stosowania oraz analizę efektywności jego wykorzystania.

Systemy nawigacji satelitarnej dzięki technologiom mobilnym są szeroko wykorzystywane zarówno przez prywatnych użytkowników w transporcie indywidualnym, jak też przez transportowe przedsiębiorstwa komercyjne (np. monitorowanie pojazdów flotowych). – W komunikacji publicznej system nawigacyjny z różnych powodów jest stosowany w ograniczonym stopniu, głównie w informacji pasażerskiej – zauważa dr inż. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej. Poszukiwanie więc w tym obszarze pól zastosowań nawigacji było punktem wyjścia dla unijnego projektu naukowo-badawczego GSP – Galileo Signal Priority, w którym uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Krakowskiej.

Podczas tegorocznych targów Intertraffic w Amsterdamie po raz siódmy zostaną przyznane nagrody w konkursie na najbardziej innowacyjne produkty. Jury wybrało już piętnastu kandydatów w pięciu kategoriach: infrastruktura, zarządzanie ruchem, bezpieczeństwo, parkowanie oraz inteligentna mobilność. Zwycięzca wyłoniony zostanie w każdej z kategorii, ale tylko jeden produkt otrzyma Nagrodę Innowacji targów Intertraffic podczas ceremonii otwarcia, 25 marca br.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego poparła plany dotyczące wprowadzenia we wszystkich nowych modelach samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych systemu eCall - automatycznych zawiadomień o wypadkach. Zgodziła się jednak na przesunięcie terminu wdrożenia zmian, który wyznaczono pierwotnie na październik 2015 roku.

Według danych statystycznych wskaźnik motoryzacji w Polsce w tej chwili wyraża się wielkością sięgającą 628 pojazdów na tysiąc osób. Ten wskaźnik będzie nadal rósł. Dla miast, a szczególnie dla aglomeracji, oznacza to nasilający się problem zatłoczenia ulic, a więc korki opóźniające podróżowanie i wydłużający się czas poszukiwania miejsca do zaparkowania samochodu.