Mobilność

Według danych statystycznych wskaźnik motoryzacji w Polsce w tej chwili wyraża się wielkością sięgającą 628 pojazdów na tysiąc osób. Ten wskaźnik będzie nadal rósł. Dla miast, a szczególnie dla aglomeracji, oznacza to nasilający się problem zatłoczenia ulic, a więc korki opóźniające podróżowanie i wydłużający się czas poszukiwania miejsca do zaparkowania samochodu.

11 lutego, ze względu na zapis tej daty (11.2.), obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Numer alarmowy 112 został powołany do życia uchwałą Rady Europy z 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.

Polityka energetyczna, obronność i przemysł kosmiczny – te tematy zdominowały obrady drugiego dnia (7 lutego) konferencji Trójkąta Weimarskiego* w Krakowie. Ale w trakcie międzynarodowego spotkania poświęconego przyszłości i wyzwaniom Europy nie zabrakło również rozmów o problemach transportu oraz o wykorzystaniu unijnych funduszy minionej i nowej perspektywy budżetowej.

W europejskich miastach od dawna stosowane są rozwiązania promujące transport publiczny. Prowadzone są kampanie społeczne, stosowane buspasy, opłaty czy przepisy ograniczające możliwość wjazdu lub parkowania prywatnych pojazdów w centrach miast. Wszystko po to, aby mieszkańcy przesiedli się do autobusów, tramwajów czy metra. Jednym z takich rozwiązań jest też prowadzenie odpowiedniej polityki cenowej przez operatorów transportu publicznego.

Do połowy marca br. potrwają konsultacje społeczne dotyczące świadczenia i korzystania z informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym. Wynik konsultacji zostanie poddany analizie pod kątem kosztów i korzyści świadczenia w całej Unii z tego typu informacji o ruchu drogowym na podstawie dyrektywy 2010/40/UE (tzw. dyrektywy ITS).

Kary finansowe, publikacja danych pijanych kierowców, alkomaty w samochodach. Rząd przedstawił propozycje do zmian w karaniu pijanych kierowców.