Mobilność

Zgodnie z wynikami ostatniego badania Eurobarometru Europejczycy znacznie lepiej postrzegają sytuację gospodarczą w Europie. Ponad połowa Europejczyków (51 proc.) ocenia przyszłość UE optymistycznie (wzrost z 49 proc. w stosunku do Eurobarometru z wiosny 2013 r.). W sumie 43 proc. obywateli (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu) jest zdania, że UE podejmuje właściwe działania w celu wyjścia z kryzysu i stawienia czoła nowym globalnym wyzwaniom.

Polskie przepisy ruchu drogowego zabraniają prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu bądź substancji podobnie działających. Stan po użyciu alkoholu określany jest na poziomie jego stężenia we krwi pomiędzy 0,2 i 0,5‰, natomiast nietrzeźwości powyżej 0,5‰. Te wartości mają istotne znaczenie w rozpatrywaniu wykroczeń drogowych i mogą stanowić okoliczność braną pod uwagę w wymierzeniu adekwatnej do zdarzenia kary.

Ponad 20 proc. wszystkich śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej to piesi. Ich bezpieczeństwo na drogach od 2001 roku stale się poprawia – według raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) śmiertelność wśród pieszych spadła o 34 proc. między 2001 i 2009 rokiem. Jednak spadek ten był mniejszy niż w przypadku pasażerów pojazdów. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza jeśli ze względu na zdrowie publiczne i ochronę środowiska zachęca się do częstszego podróżowania pieszo lub rowerem.

Transport w programie UE Horizon 2020Doskonalenie nauki, umocnienie przemysłu jako lidera i sprostanie społecznym oczekiwaniom – to trzy podstawowe priorytety programu Horizon 2020, który Komisja Europejska proponuje na lata 2014-2020. Program ten co do zasady łączy naukowe badania i innowacje, ma służyć podnoszeniu konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz ma sprostać społecznym wyzwaniom w zakresie zdrowia, czystej energii i transportu. Zadaniem programu jest wzmocnienie pozycji europejskiej nauki oraz zapobieżenie skutkom kryzysu ekonomicznego.

Atrakcyjność roweru miejskiego jako środka lokomocji na przykładzie Rzeszowa cz. IIPomiary były wykonywane w czerwcu 2011 roku. Przejazdy poszczególnymi środkami transportu realizowane były podczas szczytu porannego w godzinach 7:00-9:00 i popołudniowego w godzinach 14:30- 16:30. Przeszkoleni uczestnicy badań otrzymali karty pomiarowe, na których odnotowywano zarówno całkowity czas podróży mierzony od punktu początkowego do celu (podróż samochodem), jak i czasy dojścia do wybranego środka transportu, czas przejazdu oraz czas przejścia do celu (autobusem oraz rowerem). Podczas planowania eksperymentu uwzględniono zalecenia zawarte w [1] i [2]. Schematy podróży pokazano na rys.5.

Atrakcyjność roweru miejskiego jako środka lokomocji na przykładzie Rzeszowa cz. IJednym ze sposobów zmniejszenia natężenia ruchu samochodów w centrach miast jest promowanie komunikacji zbiorowej i rowerowej. Samorządy niektórych miast wprowadziły usługę „roweru miejskiego”. W niniejszej pracy na przykładzie miasta Rzeszowa przedstawiono analizę czasu podróży w godzinach szczytu komunikacyjnego rowerem miejskim między punktami docelowymi zlokalizowanymi w kluczowych punktach miasta. W celu oceny efektywności roweru miejskiego wyniki te porównano z czasem podróży tradycyjnymi środkami lokomocji – autobusem komunikacji miejskiej oraz samochodem osobowym. Przedstawiona analiza nie obejmuje całokształtu zagadnień związanych z problematyką transportu rowerowego w miastach.