Ochrona środowiska

IMG 8109Zielona ofensywa wkracza na arterie Ochoty, Śródmieścia, Ursusa, Włoch i Woli. Przed projektantami duże wyzwanie, gdyż tym razem ich zadaniem będzie przygotowanie aranżacji zieleni m.in. wzdłuż Alei Jerozolimskich, Grójeckiej czy Marszałkowskiej. To już trzecia część projektu #ZieloneUlice Warszawy.

ekran 1Dalsza szeroka dyskusja z udziałem przedstawicieli zarządców, naukowców i specjalistów, wypracowanie harmonogramu zmian przepisów, również w podejściu do zagospodarowania przestrzennego, wypracowanie ogólnych procedur doboru metod oraz prowadzenie dalszych badań i analiz nad metodami ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym. To spuścizna po dwóch Konferencjach ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE, które odbyły się w 2012 i 2013 roku w Zakopanem.

edroga17217 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

edroga173Na przezroczystych ekranach akustycznych, zamiast naklejek z drapieżnikami, będą naklejane paski, które lepiej ostrzegają ptaki przed kolizją. Taką ochronę, w porozumieniu z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, stosuje obecnie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

dym2Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

e smogPrzyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała antysmogowa zacznie obowiązywać od 1 września br. Aby mieszkańcy regionu faktycznie mogli odczuć zmianę, niezbędne jest stosowne działanie wszystkich stron.