Drogi i mosty

via baltica w Podborze w LomzaDwa ostatnie fragmenty S61, domykające przebieg międzynarodowej drogi ekspresowej Via Baltica, zostały właśnie skierowane do przetargu. Dokumenty dotyczące odcinków od Ostrowi Mazowieckiej (węzeł Podborze) do Śniadowa i od Śniadowa do węzła Łomża Południe podpisał 27 kwietnia wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit w Ostrowi Mazowieckiej. To właśnie w Ostrowi przyszła S61 łączyć się będzie z budowaną właśnie drogą ekspresową S8 Wyszków - Białystok.

edroga808Oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla 74-km odcinka drogi ekspresowej S16 opiewają na kwoty od 8,5 do 16,5 mln zł. Poza ceną zamawiający przyjął w przetargu dwa kryteria oceny ofert: doświadczenie zespołu projektowego – 30% oraz doświadczenie zespołu środowiskowego – 10%. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 37 miesięcy na zrealizowanie zadania.

edroga204Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zainicjował złożenie na ręce premier Beaty Szydło apelu w sprawie kompleksowego podejścia do projektowania i realizacji drogi ekspresowej S10 na całym odcinku, tj. od Szczecina do Płońska. W tym celu kilka tygodni temu prezydent rozesłał do włodarzy wszystkich samorządów leżących na trasie planowanego przebiegu tej drogi propozycję treści apelu w tej sprawie.

IMG 005927 kwietnia udostępniona zostanie kierowcom nowa jezdnia budowanej drogi ekspresowej S7 w ciągu obwodnicy Szydłowca na długości blisko 4 km.

budowa 11Przedstawiciele samorządu województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz firmy Eurovia SA podpisali 26 kwietnia umowę na gruntowną przebudowę 19-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 z Brześcia Kujawskiego do Kowala. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych przy zmodernizowanym odcinku powstaną bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe.

edroga023Marszałek Adam Jarubas podpisał z wojewodą świętokrzyskim Agatą Wojtyszek porozumienie dotyczące przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Kwota dotacji na 2017 rok to prawie 16,7 mln zł.