Drogi i mosty

edroga001GDDKiA otrzymała potwierdzenie finansowania na opracowanie dokumentacji STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) obwodnicy Głogowa. Jeszcze w tym kwartale planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową.

kompSiedem dni w tygodniu, przez całą dobę. Nie wychodząc, z domu każdy zainteresowany będzie mógł zamówić mapy ewidencyjne czy wszelkie dane z geodezyjnych rejestrów. Cały proces otrzymywania tych informacji i regulowania opłaty za usługi przypominać będzie dokonywanie zakupów w sklepie internetowym. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych na ten projekt.

budowa 11O prawie 8 mln zł zwiększy się, w stosunku do ubiegłego roku, budżet ZZDW przeznaczony na tzw. zadania jednoroczne, czyli przebudowy najbardziej zniszczonych odcinków dróg wojewódzkich oraz na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

web5 3GDDKiA, Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC oraz Miasto Gdańsk w dniach 20-23 w centrum Kongresowym Amber Expo w Gdańsku będą organizatorem XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego. Polska jest pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej pełniącym rolę organizatora i gospodarza tego zgromadzenia, w którym raz na cztery lata bierze udział ok. 1000 osób z całego świata. Podczas kongresu spotykają się eksperci, naukowcy, a także praktycy z firm na co dzień zajmujących się zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg zimą.

budowa 06Firmy Strabag i Strabag Infrastruktura Południe złożyły najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Zdziary. Zamierza ona zrealizować ten odcinek szlaku Via Carpatia o długości ok. 9,3 km w terminie 34 miesiące, za kwotę ponad 236,3 mln zł oraz zapewniając 10 lat gwarancji jakości.

20180205 121220W ubiegłym tygodniu oddano do użytku most przez Nysę Kłodzką w Kamieńcu Ząbkowickim. Most znajdujący się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 i jest całkowicie nowo wybudowanym obiektem.