Drogi i mosty

edroga266Wojewoda mazowieckie Zdzisław Sipiera wydał decyzję zezwalającą na budowę mostu przez Wisłę o długości blisko 2 km. Jest to fragment, liczącego w sumie 6,5 km, odcinka drogi ekspresowej od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński, stanowiącego Południową Obwodnicę Warszawy.

mapka orientacyjna obwodnicy SkawinyMinister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał w tym tygodniu Program Inwestycyjny dla obwodnicy Skawiny. Chodzi o dostosowanie odcinka pierwszego obwodnicy Skawiny do parametrów drogi klasy GP.

edroga809Infrastruktura transportowa jest istotna dla gospodarki, daje szereg korzyści, poprawia dostępność do edukacji i rynku pracy, efektywność podróżowania itd. Powstanie nowej infrastruktury samoistnie kształtuje też nawyki transportowe ludzi, którzy natychmiast ją zagospodarowują. Ale czy da się jednoznacznie stwierdzić, że każde pieniądze wydane na infrastrukturę zwrócą się z korzyścią dla gospodarki?

14936W GDDKiA otwarto oferty na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Napierki – Mława. O realizację tego zadania ubiega się 8 wykonawców. Najniższą cenę 294,7 mln zł zaproponowało konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe, najwyższą – 349,4 mln zł konsorcjum Mostostal Warszawa SA i ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. z Madrytu. Kosztorys zamawiającego wynosi ponad 437 mln zł.

budowa 05Planowana obwodnica przebiegać będzie po północno-wschodniej stronie miasta Pińczów, głównie przez tereny rolne, częściowo zalesione. Jest to jedna z 13 najważniejszych inwestycji drogowych zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego, mówił marszałek Adam Jarubas. Budowa drogi spowoduje polepszenie stanu infrastruktury pozwalającej na poprowadzenie ruchu tranzytowego poza miastem, ale także zwiększy dostępność tego obszaru do ciągów transportowych o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym.

image00722 maja podpisano umowę na realizację linii tramwajowej, która połączy Krowodrzę Górkę z Górką Narodową. 2 dni później podpisano umowę na przebudowę alei 29 Listopada - ulicy, z której korzystają kierowcy wjeżdżający do Krakowa od strony Warszawy.