Drogi i mosty

edroga319Pięćdziesiąt kilometrów dróg wojewódzkich na Opolszczyźnie zostanie w najbliższych dwóch latach rozbudowanych, zmodernizowanych lub wybudowanych. Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest inwestorem tych przedsięwzięć, szacuje, że pochłoną one łącznie 302 mln złotych (157 mln w 2017 i 145 mln złotych w 2018 roku).

edroga041GDDKiA w Poznaniu ogłosiła postępowania przetargowe na prace związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach nr 83, 72, 36 i 25. Zadania będą realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

edroga585Nowy, 2,5-km odcinek drogi połączy Olsztyn z południową obwodnicą. 15 lutego podpisano umowę na realizację inwestycji. Droga połączy system drogowy miasta, od skrzyżowania ulic Płoskiego i Witosa, z węzłem Jaroty. Część tego odcinka należy do gminy Olsztyn, a część do województwa. Dzięki porozumieniu stron inwestycja będzie zrealizowana jako jedna całość.

lopataCoraz bliżej rozpoczęcia prac budowlanych na drodze S5, która stanowić będzie też obwodnicę Bydgoszczy. Już wkrótce ruszą pierwsze prace archeologiczne. Zostaną one rozszerzone po uzyskaniu przez wykonawców zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.

ROKICINSKAPrezydent Hanna Zdanowska oraz marszałek Witold Stępień podpisali umowę partnerską dotyczącą przebudowy ul. Rokicińskiej, która jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 713. Trwają właśnie procedury związane ze składaniem wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Szacowana wartość tego projektu to 40,6 mln zł, a zakładane dofinansowanie - 31,5 mln zł.

edroga113Rozpoczyna się realizacja kluczowej dla Lublina inwestycji drogowej, która połączy istniejącą ul. Bohaterów Monte Cassino z węzłem Sławin. Wartość prac, których wykonawcą będzie Budimex, to 87,5 mln zł. Projekt będzie realizowany z udziałem środków europejskich, jego zakończenie planowane jest na kwiecień 2018 roku.