Drogi i mosty

budowa 03Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał decyzję zezwalającą na budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Zezwolenie dotyczy blisko 4 km fragmentu drogi biegnącego przez gminy Wiązowna i Halinów. Jest to część odcinka autostrady od węzła Lubelska do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

IMG 0360W 2010 roku Unia Europejska ponownie podjęła zobowiązanie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zmniejszenie o 50 proc. ofiar śmiertelnych wypadków do 2020 roku w porównaniu z liczbą ofiar w 2010 roku. To było powtórzenie zobowiązania z 2001 roku, kiedy to do 2010 liczba ofiar również miała spaść o 50 proc.

budowa 06- Inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach to nie tylko duże, wieloletnie i wielomilionowe kontrakty. To także mniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach, gdzie określono najwyższe klasy ryzyka. Jednym z takich zadań jest rozbudowa drogi krajowej nr 53 Szczytno – Olszyny, dla której Program Inwestycji został zatwierdzony – powiedział 10 lipca podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit.

edroga001Ministerstwo Rozwoju zdecydowało o zwiększeniu puli środków na konkurs, w którym miasta ubiegały się o fundusze unijne na inwestycje drogowe. Dzięki tej decyzji oraz pozytywnemu rozpatrzeniu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych odwołania Zielonej Góry od wyników konkursu, miasto otrzyma 115 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę południowej obwodnicy.

edroga044– Wkroczyliśmy w drugi etap postępowania przetargowego na odcinek Lublin - Kraśnik „dziewiętnastki”. Teraz będziemy oczekiwać na zgłoszenie ofert centowych. Jeszcze w tym roku mają zostać podpisane umowy i w 2021 roku będziemy mogli pojechać drogą ekspresową do Kraśnika. Dobre skomunikowanie Lubina z różnymi regionami Polski to mocny fundament pod dynamiczny rozwój regionu i jego stolicy - powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

kraweznikStan dróg, chodników i oświetlenia są od lat bolączką mieszkańców Nowej Huty. Uchwalony przez Radę Miasta Krakowa program interwencyjny pn. „Nowa Huta Dziś!” miał być odpowiedzią na problem stanu infrastruktury komunalnej na terenie dzielnic nowohuckich: dziurawe lub zniszczone nawierzchnie dróg, klawiszujące chodniki czy zniszczone oświetlenie uliczne.