Drogi i mosty

edroga330Centrum Unijnych Projektów Transportowych udostępniło cztery podręczniki w wersji elektronicznej, które stanowią kompendium wiedzy o Inteligentnych Systemach Transportowych (ITS). Można w nich znaleźć informacje przydatne przy planowaniu i realizacji projektów z obszaru ITS. Publikacje polecane są szczególnie beneficjentom programów unijnych, ale także wszystkim zainteresowanym ITS.

czar 1Zakończona została największa inwestycja drogowa w historii samorządu województwa i w środę, 8 listopada, zostanie otwarta.

edroga001Do 18 grudnia br. firmy i konsorcja mogą składać oferty na projekt i budowę drogi krajowej nr 47 z Rdzawki do Nowego Targu. - Budowa nowej, dwujezdniowej drogi do Nowego Targu umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju. To inwestycja, na którą mieszkańcy regionu i turyści udający się na wypoczynek w polskie góry czekali od lat – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

edroga341Kolejnym etapem przygotowań do budowy S19 na północ od Lubartowa będzie opracowanie koncepcji programowej obejmującej warianty rozwiązań węzłów, czy też dróg do obsługi ruchu lokalnego, a także przeprowadzenie badań geologicznych. Przebieg blisko 81,5 km drogi ekspresowej, wskazany w decyzji środowiskowej, nie ulegnie zmianie. Wykonanie dokumentacji projektowej podzielono na trzy części.

edroga077Do marca 2020 roku zostanie opracowane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”. Koszt dokumentacji to 3,3 mln zł.

budowa 12Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz podpisał Program Inwestycyjny dla obwodnicy Myśliborza w ciągu drogi krajowej nr 26 o długości 3,4 km. – Ten dokument otwiera drogę do realizacji tej oczekiwanej od lat inwestycji, która już od 2009 roku ma uzyskane zezwolenia i pozyskane grunty – podkreśla Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA w Szczecinie.