Drogi i mosty

roboty drogoweToruńscy drogowcy ogłosili przetarg na przebudowę układu drogowego na placu Chrapka. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 30 maja.  

edroga266W dniach 18-19 maja w Wiśle odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Mostowców. Tematyka spotkania to: mosty kolejowe i drogowe (metalowe, betonowe), wyposażenie mostów, projektowanie, wykonawstwo, technologie oraz infrastruktura drogowa i kolejowa.

1aW Łodzi ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. Zbąszyńskiej i Swojskiej. Prace rozpoczną się jeszcze w wakacje tego roku.

ASFALTKilkanaście kilometrów warszawskich ulic zyska w tym roku utwardzoną nawierzchnię. Dwadzieścia milionów złotych to kwota przeznaczona na program poprawienia jakości dróg nieutwardzonych w latach 2017-18.

edroga810Ruszyły prace przy budowie ronda w Rozogach na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 53 i 59. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Wykonawca, do 3 października, zrealizuje zadanie za kwotę 3,3 mln zł.

edroga001Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zakupił nowoczesne urządzenie pomiarowe do badania widzialności dziennej i nocnej poziomego oznakowania drogowego oraz miernik do pomiaru grubości jego warstw. Badania będzie przeprowadzało Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe.