Ochrona środowiska

edroga17217 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

edroga173Na przezroczystych ekranach akustycznych, zamiast naklejek z drapieżnikami, będą naklejane paski, które lepiej ostrzegają ptaki przed kolizją. Taką ochronę, w porozumieniu z Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, stosuje obecnie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

dym2Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

e smogPrzyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała antysmogowa zacznie obowiązywać od 1 września br. Aby mieszkańcy regionu faktycznie mogli odczuć zmianę, niezbędne jest stosowne działanie wszystkich stron.

industryWHO, UNECE i ONZ szacują, że z powodu zanieczyszczenia środowiska umiera w Europie około 1,4 mln osób rocznie. Organizacje wzywają europejskich liderów do rozszerzenia działań mających na celu zapobieganie chorobom i zgonom, których przyczyną jest zły stan środowiska.

dymMałopolska to pierwszy polski region, w którym obowiązują regulacje antysmogowe obejmujące całe województwo. Równocześnie z nimi w życie weszły przepisy tzw. tymczasowej uchwały, do której muszą stosować się mieszkańcy Krakowa. Jednak, aby pozbyć się smogu, najpierw trzeba usunąć najgorsze kotły.