Prawo

edroga826Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych weszła już w pełni w życie, zaczęły obowiązywać sankcje. Przepisy wprowadziły spore zmiany w zakresie transportu artykułów takich jak susz tytoniowy czy alkohol etylowy. Od września pojazdy przewożące wrażliwe towary dodatkowo będą musiały udostępniać także swoją lokalizację.

biznesW pierwszej połowie 2017 roku odnotowano 387 upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce, co stanowiło 18-procentowy wzrost wobec analogicznego okresu w poprzednim roku. Duży wpływ na ten wynik ma zmiana prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

graphRaport Euler Hermes o branży budowlanej w Polsce po I półroczu 2017 roku wykazuje, że spodziewany wzrost rynku będzie mniejszy niż wszyscy by sobie tego życzyli. Według ostatnich oficjalnych danych, do końca czerwca 2017 r. wartość rynku budowlanego wzrosła r/r o 7,6%. W tym samym okresie 2016 r. spadła ona 11,9%. Wciąż realna wartość rynku jest poniżej tej z 2015 roku, co napędza więc rynek?

edroga031Inwestycje samorządów o dochodach niższych niż średnia w województwie zyskają dodatkowe punkty podczas oceny wniosków o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dodatkowo, w ramach nowego kryterium „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, punktowane będą inwestycje na obszarach, na których występuje najwyższe ryzyko wystąpienia wypadku drogowego.

edroga139Do końca listopada 2017 roku w Polsce powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Do wprowadzenia systemu zostało jeszcze kilka miesięcy, eksperci już teraz przestrzegają kierowców i przedsiębiorców przed konsekwencjami popełnianych wykroczeń. W rejestrze znajdą się nazwiska osób, które utraciły dobrą reputację oraz informacje o poważnych naruszeniach, odnotowanych w ciągu ostatnich dwóch lat.

edroga652Zamówienia publiczne są cennym narzędziem umożliwiającym promowanie innowacyjnych rozwiązań w kierunku inteligentniejszej, bardziej ekologicznej i wydajnej gospodarki. Jako europejska organizacja reprezentująca branżę infrastruktury drogowej, ERF (European Road Federation) popiera nową dyrektywę w sprawie zamówień publicznych 2014/24/WE, która zachęca do lepszych praktyk w zakresie zamówień, stopniowo odchodząc od zasady "najniższej ceny" i zastępując ją „ceną najkorzystniejszą”.