Prawo

budowa 10W październiku 2014 roku sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych (PZP). Zmiana prawa wprowadziła zmiany w zakresie m.in. popularyzacji pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz eliminowania rażąco niskiej ceny. Obecni na debacie ISBnews eksperci skomentowali dotychczasowy wpływ tych zmian na wygląd przetargów w Polsce.

halasEuropejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC) informuje, że Polska jest siódmym z kolei krajem europejskim, wdrażającym nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym obok Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii i Szwecji. W tych krajach podobne programy reedukacyjne z użyciem blokad alkoholowych wspierane są również przez sądy.

edroga177Uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego było celem nowelizacji ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 28 czerwca. Nowe przepisy m.in. znoszą wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego, który nie oddziałuje na sąsiednią nieruchomość.

edroga58426 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Celem nowych przepisów jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w przypadku zwiększenia jego natężenia.

DSC 0240W styczniu 2016 roku MSW ma udostępnić nowe e-usługi. Będzie możliwość sprawdzenia online liczby punktów karnych, informacji o własnym pojeździe czy szkoły jazdy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dający podstawy prawne do wprowadzenia e-usług.

edroga068Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.