Prawo

edroga12714 i 15 lipca wojewoda mazowiecki wydał postanowienia, w których nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia projektów budowlanych dotyczących odcinków II linii metra w Warszawie. Projektant ma na to maksymalnie 90 dni. Bez poprawek w projektach, wojewoda nie wyda pozwoleń na realizacje inwestycji.

budowa 07- Zamówienia publiczne nie są łatwą przestrzenią prawną - powiedział Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podczas konferencji „Zamówienia publiczne dla MSP w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych", współorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Zamówień Publicznych i MR.

- W tym obszarze niejednokrotnie koncentrują się strony o zupełnie rozbieżnych interesach. W poszczególnych postępowaniach dochodzi do sporów i odmiennych interpretacji.

edroga283Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa poinformowała, że 11 lipca odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Sterującego, pracującego nad optymalizacją procesu realizacji inwestycji drogowych. Podsumowano trwające pół roku prace komitetu i grup roboczych, których wynikiem są "Rekomendowane działania optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych".

Załączniki:
Pobierz (Komitet Sterujacy_rekomendacje.pdf)Komitet Sterujacy_rekomendacje.pdf[ ]507 kB

edroga989- Chcemy ograniczyć nieodpowiedzialne i groźne zachowania nieokrzesanych kierowców, którzy regularnie, w sposób drastyczny, naruszają zasady bezpieczeństwa, powodując śmierć i zniszczenia na polskich drogach. Nic nie rozzuchwala sprawców bardziej niż bezkarność – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

KA106694 view- Naszym celem jest, aby budownictwo drogowe w Polsce było tą dziedziną, która będzie się rozwijać, aby dawało zatrudnienie pracownikom, dobre drogi dla komunikacji i gospodarki. Chcemy, aby koszty budowy dróg, przy zachowaniu parametrów jakościowych i użytkowych, były niższe - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podczas wręczenia nominacji członkom Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych.

edroga51611 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu harmonizację przepisów prawa krajowego z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych, a więc wprowadzenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylającej tzw. dyrektywę klasyczną oraz sektorową.