Prawo

paper 1328856 960 720Nastroje w branży budownictwa drogowego nie są najlepsze, mimo zapowiedzi, że w latach 2014-2023 powstanie 3840 km autostrad i dróg ekspresowych. Przebudowanych ma być też 9 tys. km linii kolejowych.

edroga510Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych modyfikuje m.in. zasady udzielania zamówień oraz sposób przygotowania i prowadzenia postępowań, promuje też pozaekonomiczne cele zamówień, np. integrację społeczną.

chodnikW Warszawie od 11 listopada br. będą obowiązywały jednolite dla całego miasta standardy i wytyczne projektowania i wykonywania dróg dla pieszych. Nowo projektowane i remontowane ulice będą przyjaźniejsze dla wszystkich.

edroga512W związku z podniesieniem płacy minimalnej do 2000 zł w 2017 roku wzrosną kary za brak obowiązkowej polisy OC dla kierowców. Właściciele samochodów osobowych od stycznia płacić będą nawet 4000 zł.

lublin miastoZnane są już wstępne założenia do projektu uchwały w sprawie reklam w śródmieściu Lublina, tzw. kodeksu reklamowego. Dokument trafi teraz do konsultacji oraz uzgodnień z instytucjami, a następnie zostanie skierowany do Rady Miasta. Po jego przyjęciu przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na wprowadzenie zmian.

edroga565Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejsze zmiany wprowadzane przez projekt podyktowane są obowiązkiem wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.