Prawo

edroga182Postępowania administracyjne związane z decyzjami o warunkach zabudowy w województwie mazowieckim nie zawsze kończą się w przewidzianych prawem terminach, stwierdziła w raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Opóźnienia spowodowane są w szczególności: brakiem dla części obszarów gmin planów zagospodarowania przestrzennego i nieuzasadnioną zwłoką w podejmowaniu czynności przez urzędników. NIK stwierdziła także inne nieprawidłowości na różnych etapach procedury administracyjnej, w tym: niepowiadamianie stron o wszczęciu postępowania, czy istotne braki w dokumentacji.

environmental protection 326923 960 720

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody dotycząca zadrzewień to przede wszystkim przekazanie w ręce samorządów kompetencji w zakresie dbania o zieleń na ich terenie. Nie oznacza to, że drzewa przestaną być chronione.

autostradaZa 2–3 miesiące powinny ruszyć kolejne przetargi na budowę dróg i autostrad już według nowych zasad – zapowiada prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Eksperci z branży i przedstawiciele administracji pracują nad usprawnieniem całej procedury i nowym wzorem umowy na realizację inwestycji drogowych. Wszyscy są zgodni co do tego, że kryterium najniższej ceny jest nie do przyjęcia, bo w ostatnich latach było jedną z głównych przyczyn problemów branży budowlanej.

paper 1328856 960 72028 lipca weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Celem nowelizacji było wdrożenie przepisów unijnych dyrektyw, ale także reakcja na najpoważniejsze problemy rynku zamówień publicznych. Implementacji do polskiego prawa wymagały tzw. dyrektywy klasyczna i sektorowa.

edroga182W lipcu opublikowano informacje o upadłości 73 polskich przedsiębiorstw (wobec 69 w lipcu ub.r.) Od początku roku opublikowano informacje o 435 upadłościach, o 30 mniej niż w tym samym okresie 2015 roku.

Europa pixabayWłochy i Węgry to kolejne kraje Unii Europejskiej, które zdecydowały się zobligować zagraniczne firmy do wypłacania płacy minimalnej na ich terytorium. Trend ten może negatywnie wpłynąć na rynek transportowy w Europie.