Prawo

edroga283Kryteria oceny ofert, jak wiadomo, mają pomóc zamawiającemu w wyborze oferty najbardziej pasującej do przedmiotu zamówienia danego postępowania przetargowego. Ich właściwy dobór jest jedną z najważniejszych czynności, jaką musi wykonać zamawiający już na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej. Od poprawnie dobranych kryteriów zależy wybór oferty, która będzie najkorzystniejsza dla zamawiającego.

budowa 07Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD) wystąpiła do premier Beaty Szydło w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Chodzi o czasokresy pozwalające na dokumentowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia i tym samym warunkujące możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne na roboty budowlane.

edroga649Wprowadzane w ostatnich latach zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie wpłynęły na razie znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drogach, stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Egzamin na prawo jazdy zdaje zaledwie co trzeci kursant, a polscy młodzi kierowcy są w czołówce państw Unii Europejskiej jako sprawcy wypadków. Rygoryzm egzaminów nie przekłada się na poprawę umiejętności kierowców, ale korzystnie wpływa na sytuację finansową WORDów, które utrzymują się głównie z opłat egzaminacyjnych.

beata szydlo sejm- Dla rządu RP rzeczą nadrzędną jest bezpieczeństwo Polek i Polaków – mówiła w exposé premier Beata Szydło. Szefowa rządu przedstawiła w Sejmie plany i priorytety swojego gabinetu. Obok bezpieczeństwa, główny akcent położyła na rozwój Polski.

budowa 11Firmy wykonawcze, zrzeszone w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa, zgłaszają uwagi dotyczące kwalifikacji kluczowego personelu w ogłaszanych przez GDDKiA przetargach na roboty budowlane. Twierdzą, że kumulacja terminów ogłaszania przetargów negatywnie wpływa na konkurencję i możliwość ubiegania się o zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw.

edroga00627 października prezydent podpisał dwie ustawy, które wejdą w życie na początku 2016 i 2017 roku.