Prawo

edroga345Kontrowersje wokół sekundników, które odliczają czas do zapalenia zielonego lub czerwonego światła, trwają od lat. Kierowcy chcą, żeby było ich jak najwięcej, bo usprawniają ruch, a miejscy inżynierowie chcą się ich pozbywać, zamieniając sygnalizację stałoczasową na nowoczesne, dynamiczne sterowanie ruchem. O temacie przypomniał niedawno poseł Józef Lassota, który złożył interpelację w sprawie zamiaru likwidacji liczników czasu przy sygnalizatorach świetlnych.

technology 785742 640Od 18 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych, które nakładają na zamawiających m.in. obowiązek akceptowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

edroga598Niedoskonałe Prawo zamówień publicznych było wielokrotnie wskazywane jako jedna z przyczyn problemów branży budowlanej po ostatniej perspektywie finansowej UE. Bogatsi o tamte doświadczenia, drogowcy chcą zmian, które zapobiegną powtórzeniu tamtej sytuacji i jednocześnie sprawią, że budowa dróg będzie tańsza. Grupa robocza ds. Prawa zamówień publicznego, która miała zaproponować rozwiązania w zakresie tych przepisów, wybrała, jej zdaniem, priorytetowe obszary wymagające zmian. Są to: wykluczenia, JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), umowy o pracę, OPZ (opis przedmiotu zamówienia), podwykonawstwo, kryteria, rażąco niska cena, modyfikacje i rozwiązanie umów oraz rodzaje dokumentów.

IMG 2198Uchwała antysmogowa dla Krakowa, przyjęta w styczniu przez sejmik, została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wicemarszałek Wojciech Kozak podkreśla jednak, że skarga nie powinna opóźnić wprowadzenia zapisów uchwały.

edroga512W marcu opublikowano informację o upadłości 68 firm, o łącznym obrocie około 1,3 mld zł, dających pracę około 3 tys. osób. Było ich o 14 proc. mniej niż rok temu, ale skala problemów i straty dla gospodarki z tytułu upadłości nie wyrażają się wyłącznie w liczbie bankrutujących firm, a bardziej w skali ich działalności.

edroga1001Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa analizuje rozwiązania, które mają pozwolić na zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów. Wprowadzenie wymogu posiadania karty rowerowej dla osób nie mających prawa jazdy jest jedną z takich koncepcji, która ma zagwarantować zwiększenie znajomości przepisów ruchu drogowego wśród tej grupy użytkowników dróg, a tym samym przyczynić się do poprawy jej bezpieczeństwa.