Prawo

edroga617Po zrealizowanej przez samorząd województwa gruntownej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 550 (ul. Toruńska) w Chełmnie i Brzozowie, zarządzanie tą trasą przejmują samorządy Chełmna i powiatu chełmińskiego. Samorządowe władze regionu będą odtąd odpowiedzialne za administrowanie południową obwodnicą miasta. Uroczystość symbolicznego przekazania dróg odbyła się 8 lutego w Chełmnie i Brzozowie.

edroga808Na początku roku pisaliśmy, że przetarg na wykonanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń, prawdopodobnie nie zostanie rozstrzygnięty. Powodem były ceny zaproponowane przez firmy biorące udział w postępowaniu. Najniższa oferta dwukrotnie przekraczała kwotę, którą na wykonanie dokumentacji chciał przeznaczyć zamawiający. Żadna z propozycji nie zmieściła się więc w kosztorysie inwestora.

edroga181W styczniu sądy opublikowały informacje o upadłości 48 firm (61 przed rokiem), które zatrudniały łącznie ok. 1000 osób, a ich liczony razem roczny obrót wynosił ok. 430 mln. złotych. Firmy te w poprzednich latach nie traciły rynku – od 2010 roku ich zsumowany obrót zwiększył się o ponad 50%, co świadczy przede wszystkim o płynnościowej, a nie popytowej przyczynie ich problemów i upadłości.

edroga966Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP), reprezentująca małe i średnie przedsiębiorstwa rynku paliwowego, z niepokojem odebrała informacje z Ministerstwa Finansów w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. PIPP stwierdza, że w informacjach brakuje zapowiedzi wyłączenia z opodatkowania sprzedaży detalicznej paliw, jak było to planowane w projekcie pierwotnym.

budowaDo konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, dostosowującej przepisy krajowe do dwóch zmienionych dyrektyw unijnych. Nowe prawo ma ponadto utrudnić stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium i dać możliwość eliminowania firm bez potencjału wykonawczego.

edroga040

Trzy drogi wojewódzkie w zachodniopomorskim zostaną niebawem przejęte przez powiaty gryfiński i myśliborski. Zmiana zarządcy ma związek z przejęciem przez ZZDW odcinka starej drogi krajowej nr 3.