Prawo

edroga961W 2014 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 219 kontroli zamówień współfinansowanych ze środków unijnych o łącznej wartości prawie 32 mld zł.

budowa25 marca wchodzą w życie dwie nowelizacje rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 215 roku: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329) oraz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 331).

edroga170Czy Polska będzie potrafiła dobrze wykorzystać pieniądze z nowej perspektywy finansowej UE? Aby tak było, na pewno trzeba wyciągnąć wnioski z poprzednich lat i z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem podejść do nowych kontraktów i nowych zadań. Przedstawiciele administracji oraz biznesu, podczas szóstej już edycji konferencji „Infrastruktura Polska”, większej skuteczności realizacji projektów infrastrukturalnych upatrywali m.in. w zmianach Prawa zamówień publicznych. Pomysłów na to, co i jak należałoby jeszcze poprawić nie brakuje.

fotoradar 1Posłowie proponują odebranie straży miejskiej prawa do używania fotoradarów. Taką zmianę przewiduje poselski projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

edroga1011Komendy wojewódzkie policji w całej Polsce mają utworzone specjalne skrzynki poczty elektronicznej (stopagresjidrogowej), na które można przesyłać filmy zawierające rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz wszelkie przejawy agresji ze strony uczestników ruchu. Policjanci zapewniają, że nadesłane nagrania będą analizowane i wobec agresywnych osób będą stosowane najsurowsze sankcje.

edroga16116 marca prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane. Przepisy wejdą w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia.