Prawo

edroga512Firma Volkswagen ponownie znalazła się na celowniku Komisji Europejskiej. Zdaniem komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, Volkswagen powinien zapłacić odszkodowania europejskim klientom w podobnej wysokości jak w USA. W Polsce byłoby to około 30 tysięcy złotych na osobę.

edroga266Jednym z ważniejszych postulatów zawartych w Białej Księdze Branży Drogowej była propozycja zmiany warunków uczestnictwa w postępowaniach przetargowych. Jest to sprawa, która także zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wymaga zmiany. Nowe warunki, uzgodnione z organizacjami branżowymi, znalazły już zastosowanie w przetargach ogłoszonych w kwietniu.

gdansk 456730 960 720Za około dwa tygodnie gotowy będzie projekt nowej uchwały krajobrazowej dla Gdańska. Specjalny zespół konsultacyjny do spraw ochrony krajobrazu przedstawił swoje rekomendacje, odbyły się konsultacje z mieszkańcami, radnymi dzielnic i przedsiębiorcami, w internecie dostępna była specjalna ankieta, w której można było wypowiedzieć się na temat umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej.

edroga04418 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Nowe przepisy wykonują decyzję Komisji Europejskiej w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service (EETS).

DSC06453- Pamiętamy doskonale jak wiele razy branża próbowała się aktywnie angażować, żeby uzasadnione merytorycznie postulaty zostały rozważone – stwierdził Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego na konferencji „Dialog się opłaca: od Białej Księgi Branży Drogowej do optymalizacji budowy dróg”, która odbyła się podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach. - Tym razem zaistniała zupełnie nowa jakość: dano branży szansę, aby aktywnie przekazywać swój głos, po raz pierwszy w takiej skali.

edroga181W maju opublikowano informacje o upadłości 63 polskich przedsiębiorstw. To o 16% mniej niż przed rokiem (79). Od początku roku opublikowano 302 upadłości wobec 333 w tym samym okresie ub. roku (-10%). Zaobserwowano niestety wzrost liczby upadłości w budownictwie – po dwóch latach spadków. Przyczyny to okresowy brak nowych inwestycji i brak ciągłości zamówień.