Prawo

edroga584Organizacje skupiające m.in. drogowców i przewoźników mają przedstawić swoje stanowiska i zgłosić ewentualne uwagi do projektu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej.

edroga113W czwartek (15 stycznia) posłowie przyjęli nowelizację ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces budowlany.

Do połowy stycznia br. potrwają konsultacje nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton.

Od 18 stycznia będą obowiązywały kary dla osób fizycznych czy zarządzających przedsiębiorstwem za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Przedsiębiorcy, którzy przed tym terminem dobrowolnie ujawnią swój udział w zmowie cenowej czy innym porozumieniu, mogą liczyć na niższe kary.

Od tygodnia obowiązują zmienione przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd drogami krajowymi. Ich wysokość została obniżona o połowę (z 3 tys. zł i 1,5 tys. zł na 1,5 tys. i 750 zł). Zgodnie z ustawą, w ciągu doby może zostać nałożona tylko jedna kara.