Prawo

edroga952Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o interpretację przepisów dotyczących pobierania opłat za postój.

edroga989Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, które weszło w życie 11 kwietnia, zaczęły obowiązywać nowe kwoty mandatów.

edroga515Od 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a nie Administracji i Cyfryzacji, decydować będzie o podziale pieniędzy na drogi lokalne. Taką zmianę wprowadza nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

edroga1164 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przewidująca przystosowanie największych dworców autobusowych w kraju do udzielania pomocy niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

edroga235Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. To wstęp do kompleksowych zmian systemowych, opracowywanych przez MIR oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.

BIM 1Za granicą coraz częściej do tworzenia projektów wykorzystuje się technologię BIM (Building Information Modeling – Modelowanie Informacji o Obiekcie). BIM pozwala na wprowadzanie, edytowanie i zarządzanie informacjami o obiekcie w cyfrowym modelu przestrzennym. W idealnych warunkach ten sam system BIM obejmuje model projektowy, aktualizowany podczas budowy, który może być wykorzystany podczas eksploatacji, utrzymania, aż do rozbiórki. Obejmuje więc cały cykl życia obiektu.