Prawo

lopataRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez ministra rozwoju. Przygotowano przepisy wprowadzające jasne i przejrzyste zasady oraz procedury zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, które są zgodne z prawem unijnym.

edroga204Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, przedłożone przez ministra infrastruktury i budownictwa.

edroga178Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało i udostępniło na stronie internetowej resortu praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji. Ustawa stanowi odpowiedź na potrzeby samorządów w zakresie rewitalizacji i ma umożliwiać prowadzenie tych procesów niezależnie od wielkości jednostki samorządu terytorialnego, skali jej problemów, a także źródeł finansowania.

sejmSejm przeprowadził drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w nim rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa.

edroga28311 maja minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podsumował wyniki wewnętrznych analiz działalności ministerstwa i podległych jednostek z okresu rządów PO-PSL.

fot viaTOLLNa bieżącym posiedzeniu Sejm ma zająć się senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Nowelizacja wykonuje decyzję Komisji Europejskiej w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service - EETS.