Prawo

Obszary wszystkieRada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę krajobrazową dla Gdańska. Ma ona na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej, oczyszczenie jej z nielegalnych reklam, stworzenie spójnych wytycznych odnośnie umieszczania nośników reklamowych oraz ich ujednolicenia.

ciezarowkaZ końcem ubiegłego roku w Polsce uruchomiony został Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), w obliczu którego na znaczeniu zyskały kontrole dobrej reputacji przewoźników. Jej utrata to obecnie jedno z poważniejszych zagrożeń dla firm transportowych.

112 do wstepu11 lutego (11.2) obchodzony jest Dzień Numeru Alarmowego 112. Stworzono go po to, aby z każdego miejsca w Europie przez całą dobę, móc wezwać pomoc, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie.

edroga001Tylko w styczniu w wyniku przeprowadzonych kontroli z warszawskich dróg zniknęło 114 reklam. Łącznie wszczęto 177 postępowań administracyjnych, zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych nośników (wydano także 168 decyzji administracyjnych nakładających kary).

Wypadek zdjecieW 2017 roku policja zatrzymała 109 tys. kierowców będących pod wpływem alkoholu (po użyciu alkoholu - od 0,2 do 0,5 promila we krwi, a także nietrzeźwych - powyżej 0,5 promila).

electric chargePrezydent Andrzej Duda podpisał opracowaną przez Ministerstwo Energii ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. – Przyjęcie przepisów ustawy stwarza warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce, a tym samym otwiera nowe perspektywy rozwoju dla polskiego biznesu i sektora naukowego. Elektromobilność może stać się napędem nowoczesnej gospodarki, przyczynić się do wzrostu innowacyjności w sektorze energetycznym oraz stanowić skuteczne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.