Prawo

edroga131Od 19 października 2014 r. zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert wyłącznie w przypadku przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach jakościowych, chyba że udziela zamówienia w trybie licytacji elektronicznej. W pozostałych przypadkach, z wyłączeniem trybu zapytanie o cenę, oprócz kryterium cenowego, zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty zobowiązany jest wprowadzić także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

edroga181We wrześniu 2015 roku opublikowano informację o upadłości 47 przedsiębiorstw, o 15 mniej niż w sierpniu br. i aż o 24 mniej niż we wrześniu ubiegłego roku. Zdecydowana poprawa nastąpiła w branży budowlanej, produkcyjnej i transportowej.

edroga661Choć ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe, po polskich drogach bez wykupionej polisy jeździ blisko 250 tys. pojazdów. W ubiegłym roku nieubezpieczeni i nieznani sprawcy byli odpowiedzialni za ponad 6 tys. wypadków. Proces uzyskiwania odszkodowania jest wtedy znacznie dłuższy.

IMG 0360Na swoim ostatnim posiedzeniu Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, której projekt przygotowali posłowie.

edroga512Od nowego roku akademickiego wchodzą zmiany związane z kredytami studenckimi. W tym roku studenci będą mogli wybrać wysokość raty kredytu, jaką chcą otrzymywać.

edroga039Prezydent podpisał już nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia.